Podívejte se na Elektronickou verzi

Vedoucí redakce LABYRINTU: školního časopisu
Mgr. Marcela Vlkannova kabinet Čj vlkannova@zsben.cz
Šéfredaktoři redakce LABYRINTU: školního časopisu
Tereza DVOŘÁKOVÁ 9. E dvorakova_tereza@zsben.cz
Redaktoři redakce LABYRINTU: školního časopisu

Julie PECHOVÁ

5. C

pechova_julie@zsben.cz

Kateřina ČEPEROVÁ

7. E

ceperova_katerina@zsben.cz

Jiří MEDEK

7. D 

medek_jiri@zsben.cz

Mariana BUČKOVÁ

7. D

buckova_mariana@zsben.cz

Matěj SMETANA

8. E smetana_matej@zsben.cz

Nikolas MOKOŠ

9. E

mokos_nikolas@zsben.cz

Externí pracovník pro literární činnost na škole

David VESELÝ

veselyd@outlook.cz

Správce webového časopisu LABYRINTU: školního časopisu

Mgr. Lubor BRÁZDA

brazda@zsben.cz

Korektura tištěné verze LABYRINTU: školního časopisu

Mgr. Blanka VRKOSLAVOVÁ

vrkoslavova@zsben.cz

Obrázky do tištěné verze časopisu vybírají
Mgr. Eva FIŠEROVÁ  fiserova@zsben.cz
Časopis vychází 4x během školního roku – klasická tištěná verze
číslo 4
číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

Číslo bohužel nevyšlo

číslo 3

Číslo bohužel nevyšlo

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

bonusové číslo

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3

číslo 2

číslo 1

číslo 4

číslo 3