Volitelné a nepovinné předměty

I. stupeň – volitelné

II. stupeň – volitelné

Angličtina hravě Výpočetní technika
Sportovní výchova Seminář – přírodovědné předměty
Čeština hrou Domácnost
Matematika hrou Výtvarný seminář
Cvičení z českého jazyka Německý jazyk
  Ruský jazyk
  Základy administrativy

I. stupeň – nepovinné

II. stupeň – nepovinné

Dramatická výchova Seminář z matematiky
Individuální péče Seminář z českého jazyka
  Literární činnosti
  Individuální péče