Volitelné a nepovinné předměty

I. stupeň – volitelné

II. stupeň – volitelné

Angličtina hravě Výpočetní technika
Sportovní výchova Přírodovědná praktika
Čeština hrou Domácnost
Matematika hrou Výtvarný seminář
Cvičení z českého jazyka Německý jazyk
  Ruský jazyk
  Základy administrativy

I. stupeň – nepovinné

II. stupeň – nepovinné

Dramatická výchova Literární činnosti
Speciálně pedagogická péče Speciálně pedagogická péče