Volitelné a nepovinné předměty

I. stupeň – volitelné

II. stupeň – volitelné

Angličtina hravě Mediální výuka
Sportovní výchova Přírodovědná praktika
Čeština hrou Domácnost
Matematika hrou Výtvarný seminář
Cvičení z českého jazyka Německý jazyk
  Ruský jazyk
  Základy administrativy
  Francouzský jazyk

I. stupeň – nepovinné

II. stupeň – nepovinné

Dramatická výchova Literární činnosti