GDPR

GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů od 19. 7. 2018
Ing. Petr Štětka
Tel.: +420 731 609 403
Email: poverenec@benesov-city.cz
Dozorový úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Email: posta@uoou.czAktuality