Třídnictví

I. stupeň
  • Třída
   Třídní učitel
    
  • 1. A
   Mgr. Michaela Turziková
  • 1. B
   Mgr. Hana Pechačová
  • 1. C
   Mgr. Jiřina Jandačová
  • 1. D
   Mgr. Jana Švárová
  • 2. A
   Mgr. Dana Hanušová
  • 2. B
   Michaela Váchová
  • 2. C
   Mgr. Helena Brejlová
  • 2. D
   Mgr. Monika Břínková
  • 3. A
   Mgr. Jana Šeborová 
  • 3. B
   PaedDr. Ivana Pallová 
  • 3. C
   Mgr. Věra Marková 
  • 3. D
   Mgr. Hana Váňová
  • 4. A
   Mgr. Alena Vaněčková 
  • 4. B
   Mgr. Martina Baselová
  • 4. C
   Mgr. Michaela Ratimcová
  • 4. D
   PaedDr. Světlana Mixánová
  • 4. E
   Mgr. Gabriela Kučerová
  • 5. A
   Mgr. Eva Pojerová
  • 5. B
   Mgr. Jana Uhrová
  • 5. C
   Mgr. Pavla Plavcová
  • 5. D
   Mgr. Jana Janoušková
II. stupeň
  • Třída
   Třídní učitel
    
 • 6. A
  Mgr. Tereza Landová
 • 6. B
  Mgr. Jana Macurová
 • 6. C
  Mgr. Lenka Kunstová
 • 6. D
  Bc. Věra Brabcová
 • 7. A
  Mgr. Zuzana Tyrnerová
 • 7. B
  Mgr. Lenka Popovská
 • 7. C
  Mgr. Veronika Švarcová
 • 7. D
  Mgr. Ivana Hodžová
 • 8. A
  Ing. Martina Mašková
 • 8. B
  Mgr. Jan Šťovíček
 • 8. C
  Mgr. Blanka Vrkoslavová
 • 9. A
  Mgr. Eva Fišerová
 • 9. B
  Mgr. Dana Rybková
 • 9. C
  Leoš Krčma