Počty žáků ve třídách

Ročník Počet tříd Počet žáků
Přípravná třída 1 14
1. 3 80
2. 4 98
3. 3 88
4. 3 84
5. 4 102
6. 5 119
7. 5 128
8. 5 142
9. 5 116
Celkem 36+1 969