Počty žáků ve třídách

Ročník Počet tříd Počet žáků
Přípravná třída 1 15
1. 3 90
2. 3 85
3. 4 99
4. 4 107
5. 4 110
6. 5 138
7. 5 116
8. 4 103
9. 4 101
Celkem 36+1 965