Počty žáků ve třídách

Ročník Počet tříd Počet žáků
Přípravná třída 1 14
1. 4 106
2. 4 103
3. 4 113
4. 5 119
5. 4 105
6. 4 104
7. 4 101
8. 3 84
9. 3 82
Celkem 35 931