Počty žáků ve třídách

Ročník Počet tříd Počet žáků
Přípravná třída 1 15
1. 4 105
2. 3 82
3. 4 101
4. 3 89
5. 3 86
6. 5 120
7. 5 123
8. 5 127
9. 5 141
Celkem 37+1 989