Počty žáků ve třídách

Ročník Počet tříd Počet žáků
Přípravná třída 1 15
1. 4 94
2. 3 91
3. 3 84
4. 4 101
5. 4 108
6. 5 121
7. 5 138
8. 5 114
9. 4 103
Celkem 36+1 969