Počty žáků ve třídách

Ročník Počet tříd Počet žáků
Přípravná třída 1 13
1. 3 85
2. 4 102
3. 4 108
4. 4 111
5. 5 123
6. 5 117
7. 4 105
8. 4 99
9. 3 85
Celkem 36+1 949