Pracovníci školy

Emailové adresy všech vyučujících jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz

Vedení školy

Ředitelka školy: PaedDr. Hana Procházková

Zástupkyně pro první stupeň: PhDr. Eva Eliášová

Zástupce pro druhý stupeň: Mgr. Lubor Brázda

 

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení Vyučuje
Baselová Martina učitelka I. stupně I. st.
Bednářová Ludmila učitelka I. stupně I. st.
Brabcová Věra učitelka II. stupně Aj, Voz, Př
Brázda Lubor zástupce ředitelky školy Inf, Vt
Brejlová Helena učitelka I. stupně I. st.
Břínková Monika učitelka I. stupně I. st.
Bursová Simona učitelka II. stupně Hv
Dohnalová Marcela vychovatelka ŠD vych. ŠD
Dušková Lucie učitelka přípravné třídy přípravná třída
Dvořáková Hana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Eliášová Eva zástupkyně ředitelky Inf, ZA, I. st.
Fišerová Eva učitelka II. stupně Čj, Vv, Vvs, VOZ
Garajová Markéta vychovatelka ŠD vych. ŠD
Hanušová Dana učitelka I. stupně I. st.
Hodžová Ivana učitelka II. stupně M, F,Ch
Houdková Zlatuše učitelka II. stupně Čj, D, Rj
Houfková Martina učitelka I. stupně I. st.
Jandačová Jiřina učitelka I. stupně I. st.
Janoušková Jana učitelka I. stupně I. st.
Jiráň Jan učitel II. stupně D, Inf
Krásenská Monika vychovatelka ŠD vych. ŠD
Krčma Leoš učitel II. stupně Tv, Čsp,
Kubálková Jana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Kubáňová Jana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Kučerová Gabriela učitelka I. stupně I. st.
Kunstová Lenka učitelka II. stupně Tv, Rkc, Voz
Landová Tereza učitelka II. stupně Př, Ch, Čsp
Lukešová Kateřina vychovatelka ŠD vych. ŠD
Macurová Jana učitelka I. a II. stupně Aj, VOZ
Marková Věra učitelka I. stupně I. st.
Mašková Martina učitelka II. stupně M,Př,VOZ, Tv
Mikešová Kateřina učitelka II. stupně Z, Př, Přp
Mixánová Světlana učitelka I. a II. stupně I. st.
Motyčková Ludmila učitelka II. stupně M
Nováková Miroslava vychovatelka ŠD vych. ŠD
Nováková Monika učitelka I. stupně I. st.
Novotná Klára  učitelka I. stupně I. st.
Pallová Ivana učitelka I. stupně I. st.
Pechačová Hana učitelka I. stupně I. st.
Pěkný Marek učitel II. stupně Tv, Z,Sv, RKC
Peterková Marcela vychovatelka ŠD vych. ŠD
Pitelková Dana učitelka II. stupně Čsp, Dom, Vv
Plavcová Pavla učitelka I. stupně I. st.
Pojerová Eva učitelka I. stupně I. st.
Popovská Lenka učitelka II. stupně Fy, M, VOZ
Procházková Hana ředitelka školy Aj
Průša Jindřich učitel II. stupně Hv
Ptáčková Ivana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Ratimcová Michaela učitelka I. stupně I. st.
Rybková Dana učitelka II. stupně Aj, Rj, VOZ
Slancová Monika učitelka II. stupně Aj
Stárková Dagmar učitelka II. stupně Aj
Šeborová Jana učitelka I. stupně I. st.
Šťovíček Jan učitel II. stupně D, Z, VOZ
Šubrtová Monika vedoucí vychovatelka ŠD vych. ŠD
Švarcová Veronika učitelka II. stupně Tv, VOZ, M
Švárová Markéta učitelka II. stupně F, Ma, Čsp, Ch
Švárová Jana učitelka I. stupně I. st.
Turziková Michaela učitelka I. stupně I. st.
Tyrnerová Zuzana učitelka II. stupně Nj, Vv, Z, VOZ
Uhrová Jana učitelka II. stupně Rj, Vv, VOZ
Váchová Michaela učitelka I. stupně I. st.,
Vaněčková Alena učitelka I. stupně I. st.,
Váňová Hana učitelka I. stupně  I. st.,
Vašáková Ludmila učitelka II. stupně Nj
Vlkannova Marcela učitelka II. stupně Čj, Nj, VOZ
Vrkoslavová Blanka učitelka II. stupně Čj, Voz

Asistenti pedagoga

Emailové adresy asistentů pedagoga jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz
 
Jméno Pracovní zařazení
Bednářová Anna asistentka pedagoga
Dohnalová Marcela asistentka pedagoga
Doubková Olga asistentka pedagoga
Dvořáková Hana asistentka pedagoga
Fulínová Miroslava asistentka pedagoga
Fišerová Marta asistentka pedagoga
Kubáňová Jana asistentka pedagoga
Mertová Denisa asistentka pedagoga
Raifová Jana asistentka pedagoga
Ramplova Monika asistentka pedagoga
Stránská Zuzana asistentka pedagoga
Štefanová Lenka asistentka pedagoga
Tůmová Jana asistentka pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci

Emailové adresy některých provozoních zaměstnanců jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz
 
Jméno Pracovní zařazení
Bulanová Zdenka mzdová účetní
Haasová Alena účetní
Jakubíčková Alena uklízečka
Kaiserová Petra administrativní a spisový pracovník
Lacina Petr vrátný
Hamrlová Irena uklízečka
Novák Pravoslav provozář haly
Novotná Ludmila uklízečka
Pechanová Jana uklízečka
Podhorník Zdeněk školník
Rýdl Milan správce haly
Vodrážková Jaroslava uklízečka
Vyhnalová Lidmila uklízečka