Pracovníci školy

Emailové adresy všech vyučujících jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz

Vedení školy

Ředitelka školy: PaedDr. Hana Procházková

Zástupkyně pro první stupeň: PhDr. Eva Eliášová

Zástupce pro druhý stupeň: Mgr. Lubor Brázda

 

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení Vyučuje
Aamot Audrey rodilý mluvčí (Aj) Aj
Baselová Martina učitelka I. stupně I. st.
Bělohlávková Jana učitelka II. stupně M, Voz
Bezkorovayna Tetyana učitelka II. stupně Rj
Bilanská Dana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Brabcová Věra učitelka II. stupně Aj, Voz, Př
Brázda Lubor zástupce ředitelky školy Inf, Vt
Brejlová Helena učitelka I. stupně I. st.
Břínková Monika učitelka I. stupně I. st.
Burdová Jana školní speciální pedagog  
Cachová Daniela učitelka II. stupně Aj
Dohnalová Marcela vychovatelka ŠD vych. ŠD
Dvořáková Hana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Eliášová Eva zástupkyně ředitelky ZA, I. st.
Fajfr Kateřina učitelka II. stupně Aj, Nj
Fišerová Eva učitelka II. stupně Čj, Vv, Vvs, Voz
Hanušová Dana učitelka I. stupně I. st.
Hodžová Ivana učitelka II. stupně M, F,Ch
Houdková Zlatuše učitelka II. stupně Čj, D, Rj
Jandačová Jiřina učitelka I. stupně I. st.
Janoušková Jana učitelka I. stupně I. st.
Jiráň Jan učitel II. stupně D
Jícha Jaroslav učitel II. stupně F, Inf
Krásenská Monika vychovatelka ŠD vych. ŠD
Krčma Leoš učitel II. stupně Tv
Kubálková Jana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Kubáňová Jana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Kučerová Gabriela učitelka I. stupně I. st.
Kunstová Lenka učitelka II. stupně Tv, Rkc, Voz
Landová Tereza učitelka II. stupně Př, Ch, Čsp
Lukešová Kateřina vychovatelka ŠD vych. ŠD
Macurová Jana učitelka I. a II. stupně Aj, Voz, Z
Mašková Martina učitelka II. stupně M,Př,Voz, Tv
Mikešová Kateřina učitelka II. stupně Z, Př, Přp
Navrátilová Lenka učitelka přípravné třídy přípravná tř.
Nováková Miroslava vychovatelka ŠD vych. ŠD
Novotná Markéta učitelka II. stupně Čj, Voz
Pallová Ivana učitelka I. stupně I. st.
Pechačová Hana učitelka I. stupně I. st.
Pěkný Marek učitel II. stupně Tv, Z,Sv, RKC
Peterková Chlumská Lucie učitel II. stupně Hv
Peterková Marcela vychovatelka ŠD vych. ŠD
Pitelková Dana učitelka II. stupně Čsp, Dom, Vv
Plavcová Pavla učitelka I. stupně I. st.
Podhorská Kateřina učitelka II. stupně Aj, Čj, Voz, Vv
Pohorská Iveta  vychovatelka ŠD vych. ŠD
Pojerová Eva učitelka I. stupně I. st.
Pokorná Věra vychovatelka ŠD vych. ŠD
Popovská Lenka učitelka II. stupně Fy, M, Voz
Procházková Hana ředitelka školy Aj
Ptáčková Ivana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Ratimcová Michaela učitelka I. stupně I. st.
Rybková Dana učitelka II. stupně Aj, Rj, Voz
Skořepová Alena učitelka II. stupně Tv, Voz
Stárková Dagmar učitelka II. stupně Aj, ČSP
Šeborová Jana učitelka I. stupně I. st.
Šeborová Veronika učitelka I. stupně I. st.
Šťovíček Jan učitel II. stupně D, Z, VOZ
Šubrtová Monika vedoucí vychovatelka ŠD vych. ŠD
Švarcová Veronika učitelka II. stupně Tv, VOZ, M
Švárová Markéta učitelka II. stupně F, Ma, Čsp, Ch
Švárová Jana učitelka I. stupně I. st.
Trojánková Vytrhlíková Tereza učitelka II. stupně Aj
Turziková Michaela učitelka I. stupně I. st.
Tyrnerová Zuzana učitelka II. stupně Nj, Vv, Z, Voz
Váchová Michaela učitelka I. stupně I. st.,
Váňová Hana učitelka I. stupně I. st.,
Váňová Ivana učitelka I. stupně  I. st.
Váňová Marie učitelka I. stupně  I. st.
Vašáková Ludmila učitelka II. stupně Nj
Vlkannova Marcela učitelka II. stupně Čj, Nj, Voz
Vrkoslavová Blanka učitelka II. stupně Čj, Voz

Asistenti pedagoga

Emailové adresy asistentů pedagoga jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz
 
Jméno Pracovní zařazení
Bartošová Daniela asistentka pedagoga
Bilanská Dana asistentka pedagoga
Dědová Jana asistentka pedagoga
Doubková Olga asistentka pedagoga
Kaňková Lucie asistentka pedagoga
Kubáňová Jana asistentka pedagoga
Mácová Jana asistentka pedagoga
Menša Lenka asistentka pedagoga
Mertová Denisa asistentka pedagoga
Pohorská Iveta asistentka pedagoga
Rohlíková Nikola asistentka pedagoga
Roubíčková Jana asistentka pedagoga
Stránská Zuzana asistentka pedagoga
Uhlíková Pavla asistentka pedagoga
Váňová Marie asistentka pedagoga
Varhaníková Radka asistentka pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci

Emailové adresy některých provozoních zaměstnanců jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz
 
Jméno Pracovní zařazení
Brožová Renata vrátná
Bulanová Zdenka mzdová účetní
Buřičová Jana uklízečka
Haasová Alena finanční referent
Hamrlová Irena uklízečka
Jakubíčková Alena uklízečka
Kaiserová Petra administrativní a spisový pracovník
Lacina Petr vrátný
Mašková Anna uklízečka
Novák Pravoslav provozář haly
Novotná Ludmila uklízečka
Pechanová Jana uklízečka
Podhorník Zdeněk školník
Rýdl Milan správce haly
Šímová Marie uklízečka
Vanžurová Ivana účetní