Pracovníci školy

Emailové adresy všech vyučujících jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz

Vedení školy

Ředitelka školy: PaedDr. Hana Procházková

Zástupkyně pro první stupeň: PhDr. Eva Eliášová

Zástupce pro druhý stupeň: Mgr. Lubor Brázda

 

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní zařazení Vyučuje
Bartošová Daniela vychovatelka ŠD vych. ŠD
Bednářová Lída učitelka II. stupně Čj, Voz
Bělohlávková Jana učitelka II. stupně M, Voz
Bezkorovayna Tetyana učitelka II. stupně Rj
Brabcová Věra učitelka II. stupně Aj, Voz, Př
Brázda Lubor zástupce ředitelky školy Inf, Vt
Brejlová Helena učitelka I. stupně I. st.
Břínková Monika učitelka I. stupně I. st.
Burdová Jana školní speciální pedagog Čjs
Dvořáková Hana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Eliášová Eva zástupkyně ředitelky ZA, I. st.
Fajfr Kateřina učitelka II. stupně Aj, Nj
Fišerová Eva učitelka II. stupně Čj, Vv, Vvs, Voz
Hanušová Dana učitelka I. stupně I. st.
Houdková Zlatuše učitelka II. stupně Čj, D, Rj
Chobotská Iva učitelka II. stupně Aj, Z
Jandačová Jiřina učitelka I. stupně I. st.
Janoušková Jana učitelka I. stupně I. st.
Jiráň Jan učitel II. stupně D, Z
Jícha Jaroslav učitel II. stupně M, F, Inf
Konopiská Dita učitelka I. stupně I. st.
Kostecká Petra učitel II. stupně Ch, F
Krásenská Monika vychovatelka ŠD vych. ŠD
Krčma Leoš učitel II. stupně Tv
Kubálková Jana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Kubáňová Jana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Kučerová Blanka učitelka II. stupně Hv, I. st.
Kučerová Gabriela učitelka I. stupně I. st.
Kunstová Lenka učitelka II. stupně Tv, Rkc, Voz
Lukešová Kateřina vychovatelka ŠD vych. ŠD
Macurová Jana učitelka I. a II. stupně Aj, Voz, Z
Mašková Martina učitelka II. stupně M,Př,Voz, Tv
Mikešová Kateřina učitelka II. stupně Z, Př, Přp
Navrátilová Lenka učitelka přípravné třídy přípravná tř.
Nováková Miroslava vychovatelka ŠD vych. ŠD
Novotná Klára učitelka I. stupně I. st.
Novotná Markéta učitelka II. stupně Čj, Voz
Pallová Ivana učitelka I. stupně I. st.
Pechačová Hana učitelka I. stupně I. st.
Pěkný Marek učitel II. stupně Tv, Z,Sv, RKC
Peterková Marcela vychovatelka ŠD vych. ŠD
Pitelková Dana učitelka II. stupně Čsp, Dom, Vv
Plavcová Pavla učitelka I. stupně I. st.
Podhorská Kateřina učitelka II. stupně Aj, Čj, Voz, Vv
Pojerová Eva učitelka I. stupně I. st.
Pokorná Věra vychovatelka ŠD vych. ŠD
Popovská Lenka učitelka II. stupně Fy, M, Voz
Prášek Vladimír učitel II. stupně M, F, Inf
Procházková Hana ředitelka školy Aj
Pšenčík Pavel učitel II. stupně Aj, Dom
Ptáčková Ivana vychovatelka ŠD vych. ŠD
Ratimcová Michaela učitelka I. stupně I. st.
Rohlíková Nikola  učitelka I. stupně I. st.
Skořepová Alena učitelka II. stupně Tv, Voz
Starý Štěpán vychovatel ŠD vych. ŠD
Stárková Dagmar učitelka II. stupně Aj, ČSP
Šach Pavel učitel II. stupně Inf
Šeborová Jana učitelka I. stupně I. st.
Šeborová Veronika učitelka I. stupně I. st.
Šmakal Ondřej učitel II. stupně Čj
Šťovíček Jan učitel II. stupně D, Z, VOZ
Šubrtová Monika vedoucí vychovatelka ŠD vych. ŠD
Švarcová Veronika učitelka II. stupně Tv, VOZ, M
Švárová Markéta učitelka II. stupně F, Ma, Čsp, Ch
Švárová Jana učitelka I. stupně I. st.
Turziková Michaela učitelka I. stupně I. st.
Tyrnerová Zuzana učitelka II. stupně Nj, Vv, Z, Voz
Váchová Michaela učitelka I. stupně I. st.,
Váňová Hana učitelka I. stupně I. st.,
Vašáková Ludmila učitelka II. stupně Nj
Vlkannova Marcela učitelka II. stupně Čj, Nj, Voz
Vrkoslavová Blanka učitelka II. stupně Čj, Voz

Asistenti pedagoga

Emailové adresy asistentů pedagoga jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz
 
Jméno Pracovní zařazení
Bartošová Daniela asistentka pedagoga
Doubková Olga asistentka pedagoga
Kaňková Lucie asistentka pedagoga
Kubáňová Jana asistentka pedagoga
Málková Karolína asistentka pedagoga
Menša Lenka asistentka pedagoga
Peterková Tereza asistentka pedagoga
Pokorný Jan asistent pedagoga
Stránská Zuzana asistentka pedagoga
Stuchlíková  Kristýna asistentka pedagoga
Šmakal Ondřej asistent pedagoga
Váňová Marie asistentka pedagoga
Varga Kristýna asistentka pedagoga
Vašáková Ludmila asistentka pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci

Emailové adresy některých provozoních zaměstnanců jsou: prijmeni(@)zsben(.)cz
 
Jméno Pracovní zařazení
Bartlová Libuše mzdová účetní
Borisová Galina uklízečka
Brožová Renata vrátná
Haasová Alena finanční referent
Hamrlová Irena uklízečka
Jakubíčková Alena uklízečka
Kaiserová Petra administrativní a spisový pracovník
Lacina Petr vrátný
Mašková Anna uklízečka
Kučera Miroslav provozář haly
Pechanová Jana uklízečka
Podhorník Zdeněk školník
Rýdl Milan správce haly
Šímová Marie uklízečka
Vanžurová Ivana účetní
Vilímková Marie uklízečka