Organizace školního roku

Začátek školního roku 4. září 2023
Podzimní prázdniny od 26. října do 27. října 2023
Vánoční prázdniny od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024
Konec prvního pololetí 31. ledna 2024
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2024
Jarní prázdniny od 11. března do 17. března 2024
Velikonoční prázdniny 28. března 2024
Konec druhého pololetí 28. června 2024
Hlavní prázdniny od 29. červena do 1. září 2024
Začátek školního roku 2023/2024 2. září 2024