Zájmové kroužky 2023/2024

Lubor Brázda | Aktuality, Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro 1. a 2. stupeň na školní rok 2023/2024

název kroužku vedoucí třída den čas zahájení  od           cena v Kč za školní rok
KERAMIKA Jana Kubálková 1. tř. PO 15,45-16,45 18.09.2023 1400
KERAMIKA Jana Kubálková 2. tř. ÚT 15,45-16,45 18.09.2023 1400
VOLEJBAL Turziková Michaela 5. – 9. tř. ST 7,00-7,45 18.09.2023 1000
VYBÍJENÁ Eva Pojerová 3. – 5. tř. ÚT 6,45-7,45 18.09.2023 1000
PĚVECKÝ KROUŽEK Blanka Kučerová 1.-9.tř PO 14,30-15,30 18.09.2023 800
MINIBASKET Milan Rýdl 1.-2.tř 13,30-14,15 18.09.2023 1000
MINIBASKET Milan Rýdl 3.-5.tř 14,15-15,45 18.09.2023 1100
PŘÍRODA HROU  Kristýna Stuchlíková 2.tř ST 13,00-14,00 18.09.2023 1000
STOLNÍ TENIS Lubor Brázda 5.-9.tř PO 15,15-16,15 18.09.2023 1000
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY  Jana Janoušková 5.tř ČT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Pavla Plavcová 5.tř ČT 7,00 – 7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj Markéta Novotná 9. tř ČT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj Marcela Vlkannova 9. tř 13,45-14,30 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj Ludmila Bednářová 9-tř ČT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj Blanka Vrkoslavová 9. tř ÚT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Čj Blanka Vrkoslavová 9.tř ČT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma Veronika Švarcová 9.tř PO 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma Veronika Švarcová 9.tř 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma Martina Mašková 9tř. ÚT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma Jana Bělohlávková 9.tř ČT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma Jaroslav Jícha 9.tř ÚT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700
PŘIPRAVA NA PŘIJÍMAČKY Ma Vladimír Prášek 9.tř ČT 7,00-7,45 říjen-březen/20hodin 700

Přihlášky na kroužky začínající v září najdete zde: https://forms.office.com/e/y978jm2sT1

 

 

Zájmové kroužky 2016/2017

Lubor Brázda | Aktuality, Novinky, Zájmové kroužky, Školní družina

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 1. ST.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 název kroužku vedoucí  třída  den  čas cena za šk. rok
(možná dohoda ke splátkovému kalendáři)
 KERAMIKA Jana Kubálková 1.tř.  PO 15,55-16,40 900,-
 KERAMIKA Jana Kubálková 1.tř. ÚT 15,55-16,40 900,-
 KERAMIKA Jana Kubálková 2.tř. ST 15,55-16,40 900,-
FLÉTNA PRO ZAČÁTEČNÍKY Veronika Kosíková 1. a 2. tř.  ST 15,05-16,05 800,-
 TVOŘIVÉ RUČIČKY Markéta Plachá 1.st. ÚT 15,05-16,05 800,-
MINIBASKETBAL Milan Rýdl 1.-2.tř. ST 13,30-15 1 000,-
 MINIBASKETBAL Milan Rýdl 3.-5.tř. 13,30-15 1 000,-
 VYBÍJENÁ Eva Pojerová 3.-5.tř. ST 6,45-7,45 600,-
FLORBAL Veronika Švarcová 1.st. ÚT 6,45-7,45 600,-
 ATLETIKA Petr Doubravský 1.st. PO 14,30-15,30 600,-
 KARATE Jindřich Bulan 1.st. ST 14,30-16 900,-
 KYTARA – FLÉTNA Jiří Doubek 3.-5.tř. ČT 14,30-15,30 800,-
 POČÍTAČE HROU Lubor Brázda 1 st. ČT 14-15 600,-
ZÁBAVNÁ LOGIKA Michaela Váchová 1. st PO
ÚT
13- 14
13 – 14
800,- (za pol.)
ŠACHY
šachová škola STAMAT
Jan Starec 1. st 14-15,30 Informace na tel. čísle 733733943

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí školní družiny Venduly Juříčkové.

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 2. ST.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 název kroužku  vedoucí  třída  den  čas  cena za šk. rok
(možná dohoda ke splátkovému kalendáři)
 FLORBAL – DÍVKY Veronika Švarcová 2.st. 6,45-7,45 600,-
 FLORBAL – CHLAPCI Lenka Kunstová 2.st.  PÁ 6,45-7,45 600,-
 FOTBAL Leoš Krčma 2.st. 6,45-7,45 600,-
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PET Věra Brabcová 8.tř.  ST 7-7,45  900,-
 POČÍTAČE
– grafika
– tvorba www
– programování
Lubor Brázda 2.st.. PO 14-15 600,-

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucích zájmových kroužků.

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
ŠKOLNÍ DRUŽINA

 název kroužku  vedoucí  třída  den  čas
 ZPÍVÁNÍ PRO RADOST Veronika Kosíková 1. tř. Út 13,00 – 14,15
 VÝTVARNÝ Marcela Dohnalová 1.tř. PO 13,00 – 14,15

Tyto zájmové kroužky jsou určené pro žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD.

Přihlášky do zájmových kroužků ŠD si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí ŠD Venduly Juříčkové.

 

HODINA POHYBU NAVÍC 2016-2017
pro žáky, kteří jsou přihlášení do ŠD

(pokusné ověřování organizované MŠMT a NÚV (Národním ústavem pro vzdělávání)

„Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1.-3. ročník ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé
a stabilní postoje ovlivňující životní styl.“ (výňatek z dopisu MŠMT ČR)

Bude zařazeno prvních 30 přihlášek se souhlasem zák. zástupců žáka  z každého ročníku. (1. – 3. ročník)

 

 název kroužku  vedoucí  třída  den  čas
HODINA POHYBU NAVÍC 1.tř. Petr Doubravský 1.tř. ÚT 12,45-13,30
HODINA POHYBU NAVÍC 2.tř.  Lenka Kunstová 2.tř. PO 13,40-14,25
HODINA POHYBU NAVÍC 3.tř. Petr Doubravský 3.tř. ČT 11,50-12,35

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí ŠD Venduly Juříčkové

Zájmové kroužky – nabídka

Lubor Brázda | Aktuality, Novinky, Zájmové kroužky

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 1.ST.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

  název kroužku   vedoucí   třída  den  čas cena za šk. rok
(možná dohoda ke splátkovému kalendáři)
 KERAMIKA Jana Kubálková 1.tř.  PO 15,55-16,35 900,-
 KERAMIKA Jana Kubálková 1.tř. ÚT 15,55-16,35 900,-
 KERAMIKA Jana Kubálková 2.tř. ST 15,55-16,35 900,-
 FLÉTNA PRO ZAČÁTEČNÍKY Veronika Kosíková 1.st.  PO 14,45-15,45 800,-
FLÉTNA PRO ZAČÁTEČNÍKY Veronika Kosíková 1.st. ÚT 14,45-15,45 800,-
MINIBASKETBAL Milan Rýdl 1.-2.tř. ST 13,30-15 1 050,-
 MINIBASKETBAL Milan Rýdl 3.-5.tř. 13,30-15 1 050,-
 VYBÍJENÁ Mgr. Eva Pojerová 3.-5.tř. ST 6,45-7,45 600,-
FLORBAL Mgr. Veronika Švarcová 1.st. ÚT 6,45-7,45 600,-
 ATLETIKA Mgr. Petr Doubravský 1.st. ČT 13,30-14,30 600,-
 KARATE Antonín Setnička 1.st. ST 15,15-16,15 600,-
 KYTARA Jiří Doubek 4.-9.tř. ČT 13,40-14,25 900,-

 

 

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 2.ST.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

 název kroužku  vedoucí  třída  den  čas  cena za šk. rok
(možná dohoda ke splátkovému kalendáři)
 FLORBAL – DÍVKY Mgr. Veronika Švarcová 2.st. ČT 6,45-7,45 600,-
 FLORBAL – CHLAPCI Leoš Krčma 2.st.  PÁ 6,45-7,45 600,-
 BOUILDERING (lezení) Mgr. Lenka Kunstová 2.st. 6,45-7,45 800,-
 PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PET Věra Brabcová   9.tř.  PO 14-15  1 100,-
 KARATE Antonín Setnička 2.st. ST 16,30-17,30 600,-
 KYTARA Jiří Doubek 4.-9.tř. ČT 13,40-14,25 900,-

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

(EXTERNISTÉ)

 název kroužku  vedoucí  třída  den  čas  cena
 KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY Ing. Valerie ŠimonováMichaela Váchová 1.st.2.st. ÚTÚT 13-1414-15 800,- (za pololetí)(přihlášky u vedoucí ŠD)
STAMAT – ŠACHY Jan Starec 1.-6.tř. 14-15 tel: 733733943
VÝTVARNÝ KROUŽEK Ak. malíř Radim Vejvoda 1.- 9. tř. PO 13,30-15 tel: 777204553

 

 

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2015 u vedoucích zájmových kroužků.

 

Nabídka zájmových kroužků

Lubor Brázda | Aktuality, Novinky, Zájmové kroužky

Ve školním roce 2014/2015 nabízíme žákům tyto zájmové kroužky:

 

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 1.ST.

název kroužku vedoucí třída den čas cena za šk. rok
(možná dohoda ke splátkovému kalendáři)
KERAMIKA  Jana Kubálková 1.tř. PO 11,45-12,30 900,-
KERAMIKA Jana Kubálková 1.tř. PO 15,35-16,20 900,-
KERAMIKA Jana Kubálková 2.tř. ÚT 15,35-16,20 900,-
KERAMIKA Jana Kubálková 2.tř. ČT 12,40-13,25 900,-
KERAMIKA Jana Kubálková 1.tř. ČT 13,30-14,15 900,-
MINIBASKETBAL Milan Rýdl 1.-3.tř. ST 13,45-15,15 1 050,-
MINIBASKETBAL Milan Rýdl 3.-5.tř. 13,30-15 1 050,-
AEROBIK PaedDr. Ivana Pallová 1.st. ÚT 13,40-14,25 600,-
SPORTOVÁNÍ PRO PRVŇÁKY Mgr. Pavla Plavcová 1.tř. PO 13,30-14,30 600,-
VYBÍJENÁ Mgr. Eva Pojerová 3.-5.tř. ÚT 6,45-7,45 600,-
PŘÍRODOVĚDNÝ Ing. Šárka Klimešová 2.-3.tř.4.-5.tř. ÚTÚT 13-1414-15 1 000,-
FLORBAL Mgr. Veronika Švarcová 1.st. ST 6,45-7,45 600,-
ATLETIKA Mgr. Petr Doubravský 1.st. PO 13,30-14,30 600,-
K PŘÍJÍMAČKÁM S ÚSMĚVEM PhDr. Eva Eliášová 5.tř. ČT 14-15 900,-
KARATE Jindřich Bulan 1.st. ÚT 15,15-16,45 900,- (přihlášky u vedoucí ŠD)

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2014 u vedoucích zájmových kroužků.

 

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 2.ST. 

název kroužku vedoucí třída den čas cena za šk. rok
(možná dohoda ke splátkovému kalendáři)
ŠIKOVNÉ RUCE Mgr. Hana Štanclová 2. st. ČT 14-15  900,-
FLORBAL – DÍVKY Mgr. Veronika Švarcová 2.st. ČT 6,45-7,45  600,-
FLORBAL – CHLAPCI Leoš Krčma 2.st. 7-7,45  500,-
POSILOVÁNÍ Leoš Krčma 2.st. PO 7-7,45  550,-
ATLETIKA Mgr. Petr Doubravský 2.st. ST
1x za 14 dní
14-15,30  600,-
TVORBA WWW Mgr. Lubor Brázda 5.-9 tř. ÚT 14-15  1 000,-
PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Lubor Brázda 5.-9 tř. ÚT 15,30-16,30 1 000,-
PSANÍ NA PC PhDr. Eva Eliášová 5.-9 tř. ČT 15-16  1 000,-
CYKLISTICKÝ Leoš Krčma,
Mgr. Jana Janoušková
2.st. ÚT 6,45-7,45 (zima)
14-16(podzim,jaro)
 1 800,-
TRIATLON Mgr. Švarcová,
Mgr. Kunstová,
Mgr. Plavcová,
Mgr. Pojerová
2.st. ÚT 14-15 (zima)
14-16(podzim,jaro)
 1 800,-
POKUSY Z CHEMIE Mgr. Miloslava Hlaváčková 7.-8.tř. ÚT 14-15  700,-

 Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2014 u vedoucích zájmových kroužků.

 

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ (externí zaměstnanci)

název kroužku vedoucí třída den čas cena
PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ZKOUŠKÁM Z ANGL. JAZYKA Mgr. Vladimíra Skopcová
tel: 602727989
1.-9.tř.  2 500,-
přihlášky a bližší info: viz. letáček
KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY Ing. Valerie Šimonová,
Michaela Váchová
1.st.2.st. ÚT 13-14
14-15
800,-(za pololetí)(přihlášky u vedoucí ŠD)
STAMAT – ŠACHY Jan Starec  1.-6.tř.  PÁ 14-15 tel: 733733943