Advent ve školní družině

Hana Dvořáková | Aktuality, Školní družina

JAK JSME PROŽILI ADVENT?

Společně jsme si vyprávěli o svých tajných přáních, psali Ježíškovi, kreslili i vyráběli. Odpočívali jsme při čtení vánočních příběhů a pohádek, při zpívání koled a v některých odděleních se vyprávělo i v tichu při svíčkách. Domů si děti odnášely vlastnoručně vyrobená přáníčka, ozdoby nebo vánoční chaloupky jako dekorace.

Při procházkách jsme obdivovali výzdobu našeho města, betlém na náměstí i vánoční strom. Děti jiskřily a radost z nich dýchala. Bylo krásné být s nimi v tomto čase.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

kolektiv vychovatelek

 

foto 1.A (8. oddělení)

foto 1.B (2. oddělení)

foto 1.C (5. oddělení)

foto 1.D, 4.C (1. oddělení)

foto 3.B (9. oddělení)

foto přípr. tř., 4.B (6. oddělení)

Čertí odpoledne

Hana Dvořáková | Aktuality, Školní družina

         Od 2.12. do 8.12. probíhalo ve ŠD čertí odpoledne, které si paní vychovatelky pro svá oddělení připravily. Většina dětí přišla už do školy v kostýmech čertů, andělů a dokonce se mezi nimi našel i Mikuláš.

         Celé odpoledne se soutěžilo v různých disciplínách (např. skákání v pytli, nošení brambory na lžíci, závod v běhu v obřích tlapkách, skládání čertích puzzlí, navíjení čertů, hod na cíl atd.). Mezi jednotlivými soutěžemi se tančilo nebo děti luštily mikulášské křížovky a kvízy.

          V závěru čertího odpoledne dostal každý mikulášskou nadílku.

Vychovatelky ŠD

 

Foto 1.A ( 8. oddělení)

Foto 1.B (2. oddělení)

Foto 1.C (5. oddělení)

Foto 1.D (1. oddělení)

Foto 2.B (3. oddělení)

Foto 3.B (9. oddělení)

Jaro ve školní družině

Hana Dvořáková | Aktuality, Školní družina

     Čarodějnice se svými kouzly odlétly a nedopatřením s sebou vzaly i hřejivé jarní počasí. Potvůrky tu ale zapomněly to aprílové.

       S přetrvávajícím chladem se však ve všech družinkách statečně vyrovnáváme, protože nadešel překrásný měsíc. A navzdory počasí se přeci jenom vše kolem nás halí do květů.

     Květen přináší krásný svátek – Den matek. Slavíme jej vždy druhou květnovou neděli. Ve všech odděleních si děti pod vedením svých vychovatelek připravovaly přáníčka pro  maminky, ale i babičky, kterým tento svátek také patří. Kromě přáníček si některé děti  odnášely i krásně zdobené skleněné vázičky (ubrouskovou technikou, prstovými barvami nebo přírodním provázkem).

     Po celý měsíc se v práci jednotlivých oddělení zrcadlily jarní náměty. Různými technikami děti vytvořily rozkvetlé stromy, šneky v zahradě, včely na plástvi, vázy s květinami, jarní květiny a krajiny, motýly a pestrobarevné ptáčky. Paní vychovatelky s dětmi pracovaly technikou pipetování inkoustovými barvami, práce s tuší, koláží, malování okenními barvami nebo zažehlování korálků.

     Svou tvořivost děti také vyzkoušely při práci s vlnou, kdy zkoušely vyrábět vlněné panenky a panáčky, ale i květiny a sluníčka.

 Velmi dobře se dětem dařilo i při práci s korkem a domů si odnášely překrásné zapomínáčky z krájeného korku.

     Několik oddělení si připravilo malované kamínky do soutěže O nejhezčí kamínek „Dukeláček“, kterou vyhlásil náš školní časopis Labyrint.

     Nastupující jaro vybídlo i k vyprávění o přírodě. O postupném návratu stěhovavých ptáků, o jejich cestě, nebezpečích, návratech domů, druzích ptactva. Děti hrály hry, které družstvo si vzpomene na více našich opeřenců. Seznamovaly se s významem ustálených přísloví – Ranní ptáče dál doskáče, Vrána k vráně sedá, rovného si hledá apod.   

     Pro nové poznatky se děti ponořily do světa přírody i v tématu o užitečnosti hmyzu.  Zjistily, že většina hmyzu vykonává stejnou práci jako včelky, protože opyluje květy rostlin. Často i takové, které včelky nezvládnou nebo si jich nepovšimnou. Děti se také dozvěděly, že mezi tyto včelí pomocníky patří vosy, čmeláci, motýli i brouci (modrásek jehlicový, zednice rezavá, pestřenka pruhovaná…).

     Neboť žijeme v sousedství překrásného a hojně navštěvovaného zámku Konopiště, věnovali jsme se i jeho historii.  Děti se ve vyprávění paní vychovatelky dozvěděly, kdy a kým bylo Konopiště založené, o architektuře původního hradu ze 13. století i o majitelích, kteří se tu v průběhu let střídali. Řeč přišla i na posledního majitele Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii.  S dětmi se besedovalo o kráse zdejšího parku, Růžové zahradě i obyvateli medvědária 😊.  

Na závěr se dětem krásně podařilo Konopiště nakreslit podle poskytnutých předloh.

     Protože nastal čas hudebního festivalu Pražské jaro, zkusili jsme „jít na koncert“. Společně jsme vyslechli symfonickou báseň Vltava z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Děti byly výborné a při poslechu ani nedutaly. Představovaly si pramínky Studené a Teplé Vltavy, téměř viděly víly tančit na paloučku i rozjařené svatebčany na břehu řeky.

     Doba nám stále ještě nedovolí navštívit kino. Proto se, jakmile to již bylo možné, sešla tři oddělení ke společnému sledování pohádek na interaktivní tabuli – Vzhůru do oblak a Chaloupka na vršku (Jak kluci hledali poklad).

     V průběhu celého měsíce května děti ze všech oddělení vyráběly venkovní ozdoby. Ozdobili jsme jimi javory lemující přístupovou cestou ke školní družině. Stromy se tedy po dlouhé zimě konečně zazelenaly, ale také rozkvetly barevnými květy, které obletují pestrobarevní motýli a berušky. A světe div se, zahnízdili tu i cizokrajní ptáčci 😊.

Text: Monika Krásenská

Čarodějnický týden ve školní družině

Hana Dvořáková | Aktuality, Školní družina

Stalo se již tradicí, že na konci dubna se v naší školní družině koná čarodějnický týden, kterým si chceme připomenout starý lidový zvyk „Pálení čarodějnic“.

Každá paní vychovatelka připravila s dětmi vlastní program:

  • seznámení dětí s tradicí
  • výroba či malba čarodějnice
  • omalovánky, hledání rozdílů, křížovky
  • soutěže v družstvech:

– slalom na koštěti

– skoky v čarovném pytli

– postrkování míče koštětem

– čarodějnické kuželky

– vázání kouzelných uzlů

Všechny děti si tento týden velice užily, dostaly sladké odměny či pamětní listy.