Zájmové kroužky 2016/2017

Lubor Brázda | Aktuality, Novinky, Zájmové kroužky, Školní družina

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 1. ST.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 název kroužku vedoucí  třída  den  čas cena za šk. rok
(možná dohoda ke splátkovému kalendáři)
 KERAMIKA Jana Kubálková 1.tř.  PO 15,55-16,40 900,-
 KERAMIKA Jana Kubálková 1.tř. ÚT 15,55-16,40 900,-
 KERAMIKA Jana Kubálková 2.tř. ST 15,55-16,40 900,-
FLÉTNA PRO ZAČÁTEČNÍKY Veronika Kosíková 1. a 2. tř.  ST 15,05-16,05 800,-
 TVOŘIVÉ RUČIČKY Markéta Plachá 1.st. ÚT 15,05-16,05 800,-
MINIBASKETBAL Milan Rýdl 1.-2.tř. ST 13,30-15 1 000,-
 MINIBASKETBAL Milan Rýdl 3.-5.tř. 13,30-15 1 000,-
 VYBÍJENÁ Eva Pojerová 3.-5.tř. ST 6,45-7,45 600,-
FLORBAL Veronika Švarcová 1.st. ÚT 6,45-7,45 600,-
 ATLETIKA Petr Doubravský 1.st. PO 14,30-15,30 600,-
 KARATE Jindřich Bulan 1.st. ST 14,30-16 900,-
 KYTARA – FLÉTNA Jiří Doubek 3.-5.tř. ČT 14,30-15,30 800,-
 POČÍTAČE HROU Lubor Brázda 1 st. ČT 14-15 600,-
ZÁBAVNÁ LOGIKA Michaela Váchová 1. st PO
ÚT
13- 14
13 – 14
800,- (za pol.)
ŠACHY
šachová škola STAMAT
Jan Starec 1. st 14-15,30 Informace na tel. čísle 733733943

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí školní družiny Venduly Juříčkové.

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO 2. ST.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 název kroužku  vedoucí  třída  den  čas  cena za šk. rok
(možná dohoda ke splátkovému kalendáři)
 FLORBAL – DÍVKY Veronika Švarcová 2.st. 6,45-7,45 600,-
 FLORBAL – CHLAPCI Lenka Kunstová 2.st.  PÁ 6,45-7,45 600,-
 FOTBAL Leoš Krčma 2.st. 6,45-7,45 600,-
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PET Věra Brabcová 8.tř.  ST 7-7,45  900,-
 POČÍTAČE
– grafika
– tvorba www
– programování
Lubor Brázda 2.st.. PO 14-15 600,-

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucích zájmových kroužků.

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
ŠKOLNÍ DRUŽINA

 název kroužku  vedoucí  třída  den  čas
 ZPÍVÁNÍ PRO RADOST Veronika Kosíková 1. tř. Út 13,00 – 14,15
 VÝTVARNÝ Marcela Dohnalová 1.tř. PO 13,00 – 14,15

Tyto zájmové kroužky jsou určené pro žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD.

Přihlášky do zájmových kroužků ŠD si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí ŠD Venduly Juříčkové.

 

HODINA POHYBU NAVÍC 2016-2017
pro žáky, kteří jsou přihlášení do ŠD

(pokusné ověřování organizované MŠMT a NÚV (Národním ústavem pro vzdělávání)

„Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1.-3. ročník ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé
a stabilní postoje ovlivňující životní styl.“ (výňatek z dopisu MŠMT ČR)

Bude zařazeno prvních 30 přihlášek se souhlasem zák. zástupců žáka  z každého ročníku. (1. – 3. ročník)

 

 název kroužku  vedoucí  třída  den  čas
HODINA POHYBU NAVÍC 1.tř. Petr Doubravský 1.tř. ÚT 12,45-13,30
HODINA POHYBU NAVÍC 2.tř.  Lenka Kunstová 2.tř. PO 13,40-14,25
HODINA POHYBU NAVÍC 3.tř. Petr Doubravský 3.tř. ČT 11,50-12,35

Přihlášky si můžete vyzvednout od 1. září 2016
u vedoucí ŠD Venduly Juříčkové