Zápis dětí do prvních tříd

Lubor Brázda | Aktuality, Novinky, Speciální pedagog, Výchovný poradce

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

zápis dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021 bude probíhat od 14. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12,00 pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte základní škole.

Podání žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy nebo podání žádosti o odklad povinné šk. docházky je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: fz4mjn5
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou doporučeně a napsat na obálku ZÁPIS
  4. osobní podání ve vrátnici ZŠ (Po – Pá: 8,00 -11,00)

Po přijetí vaší žádosti vám bude mailem zasláno REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

Ve školním roce 2020 – 2021 budeme otevírat tři první třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“

Současně pošlete vyplněnou PŘIHLÁŠKU do školní družiny, pokud máte zájem.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

  1. Přehled formulářů pro přijetí dítěte do 1. třídy:

Žádost

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápisní list

Přihláška povinně volitelného předmětu

Přihláška do školní družiny

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů – školní družina

Výše  uvedené formuláře jsou ke stažení zde.

Zákonní zástupci k těmto formulářům přiloží kopii rodného listu dítěte (stačí neověřená)

 

  1. Přehled formulářů pro odklad povinné školní docházky dítěte:

Žádost o odklad povinné školní docházky

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Výše  uvedené formuláře jsou ke stažení zde.

 

Zákonní zástupci k těmto formulářům přiloží:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
  • Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 

 Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu:

 317765121, 317765113, 731162199.

 

                                                                                   PaedDr. Hana Procházková, v.r.

                                                                                   ředitelka školy

Zápisový lístek

Veronika Švarcová | Aktuality, Výchovný poradce

termíny k vyzvednutí

Kde:  kabinet výchovného poradce – 2. patro – Mgr. Ludmila Motyčková

Pondělí

27. 2. 2017

7.00 – 7. 40

9.50 – 11.35

13.35 – 15.00

Úterý

28. 2. 2017

7.45 – 8.30

10.50 – 13.15

14.30 – 15.00

Středa

 1. 3. 2017

7.00 – 7.40

 

13.00 – 15.30

 

Dále po telefonické dohodě do 15. 3. 2017  – mimo  6. – 10. 3. 2017 (tel. 317 765 128)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SŠ 2016/2017

Veronika Švarcová | Aktuality, Výchovný poradce

SOŠ a SOU,  Vlašim, Zámek č. 1

7. 12. 2016          13.30, 14.00,

4.   1. 2017         14.30, 15.00, 15.30

– začátky po tel. domluvě 7.30 – 13 hod

SOU stavební, Benešov, J. Nohy 1302

1. 12. 2016          9 – 16 hod

3.   2. 2017         9 –  16 hod

po tel. domluvě  kdykoliv

 

ISŠ technická, Benešov, Černoleská 1997

10. 12. 2016               9 – 12 hod

18.   1. 2017            14 – 17 hod

3.   2. 2017              9 – 12 hod

23.   2. 2017            14 – 17 hod

po tel. domluvě kdykoliv

SŠ cestovního ruchu, Benešov, Táborská 458

22. 11. 2016                8 –  16 hod

12. 12. 2016             14 – 17 hod

16.   1. 2017             14 – 17 hod

 

Obchodní akademie Vlašim, Vlašim, V sadě 1565

24. 11. 2016   sraz v: 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

10. 12. 2016   sraz v:  9 h, 10 h, 11 h

12. 1.  a 16. 2. 2017      sraz v: 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

 

Gymnázium, Vlašim, Tylova  271

29. 11. 2016    16 – 18 hod

14.  1.  2017    10 – 12 hod

9.   2.  2016    16 – 18 hod

 

SPŠ, Vlašim, Komenského 41

26.  11.  2016              8 – 12 hod

10.  12.   2016              8 – 12 hod

21.     1.  2017           8 – 12 hod

po tel.  dohodě denně  8 – 16 hod

 

SŠ zemědělská, Benešov, Mendelova 131

3.  11.  2016             14 – 18 hod

24. 11.  2016             8 –  16 hod

8. 12.  2016             14 –  18 hod

12.  1.  2017               14 – 18 hod

19.  1.  2017                 8 – 16 hod

2.   2.  2017               8 – 16 hod

16.  2.  2017                 8 – 16 hod

 

Gymnázium, Benešov, Husova 470

1. 2. 2017                 od  15 hod

 

SOŠ a Střední zdravotnická škola Benešov, Černoleská 1997

12.  12. 2016         13.30 – 17 hod

10.    1. 2017                  13.30 – 17 hod

8.    2. 2017          13.30 – 17 hod

informace každý den 7.00 – 15.00

 

Obchodní akademie Neveklov, Neveklov, Školní 303

22. 11. 2016               8 – 17 hod

30.  11. 2016              8 – 17 hod

8.  12. 2016              8 – 17 hod

17.  1. 2017              8 –  17 hod

15.  2. 2017              8 –  17 hod

 

Vydávání zápisových lístků

Lubor Brázda | Novinky, Výchovný poradce

Zápisový  lístek pro žáky 9. tříd

termíny k vyzvednutí

Kde:   kabinet výchovného poradce – 2. patro – Mgr. Ludmila Motyčková

Pondělí 29. 2. 2016     13.35 – 15.00
Úterý  1. 3. 2016 7.00 – 7. 40 10.50 – 13.15 14.30 – 15.00
Středa  2. 3. 2016 7.00 – 8.40 10.50 – 11.40 12.45 – 15.00

 

Dále po telefonické dohodě do 11. 3. 2016 (tel. 317 765 128)