Zápis dětí do prvních tříd

Lubor Brázda | Aktuality, Novinky, Speciální pedagog, Výchovný poradce

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

zápis dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021 bude probíhat od 14. 4. 2020 do 30. 4. 2020 do 12,00 pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte základní škole.

Podání žádosti o přijetí dítěte do 1. třídy nebo podání žádosti o odklad povinné šk. docházky je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: fz4mjn5
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou doporučeně a napsat na obálku ZÁPIS
  4. osobní podání ve vrátnici ZŠ (Po – Pá: 8,00 -11,00)

Po přijetí vaší žádosti vám bude mailem zasláno REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

Ve školním roce 2020 – 2021 budeme otevírat tři první třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“

Současně pošlete vyplněnou PŘIHLÁŠKU do školní družiny, pokud máte zájem.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

  1. Přehled formulářů pro přijetí dítěte do 1. třídy:

Žádost

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápisní list

Přihláška povinně volitelného předmětu

Přihláška do školní družiny

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů – školní družina

Výše  uvedené formuláře jsou ke stažení zde.

Zákonní zástupci k těmto formulářům přiloží kopii rodného listu dítěte (stačí neověřená)

 

  1. Přehled formulářů pro odklad povinné školní docházky dítěte:

Žádost o odklad povinné školní docházky

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Výše  uvedené formuláře jsou ke stažení zde.

 

Zákonní zástupci k těmto formulářům přiloží:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra)
  • Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 

 Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu:

 317765121, 317765113, 731162199.

 

                                                                                   PaedDr. Hana Procházková, v.r.

                                                                                   ředitelka školy