VÁNOCE   PRO   OPUŠTĚNÉ   PEJSKY

Veronika Švarcová | Aktuality

Stejně jako loni uspořádala i letos naše třída 8.C vánoční sbírku pro opuštěné pejsky. Od začátku prosince jsme vybírali piškoty, konzervy a další dobrůtky, abychom je společně 20.12.2018 mohli za pomoci ochotné maminky dopravit do Maršovic do psího útulku. I když zrovna sněžilo a foukalo, návštěva se vydařila. Pohráli jsme si s pejsky, vyvenčili je a tím jim alespoň trochu zpříjemnili čekání na novou rodinu. Moc děkujeme dětem i zaměstnancům školy za příspěvky a přejeme všem krásné prázdniny. 

  Žáci 8.C

 

Předvánoční hodina ruštiny deváťáků a přípravky

Lubor Brázda | Aktuality, Přípravná třída

V pondělí 17. 12. se hodina ruštiny 9. A a 9. C netradičně konala v přípravné třídě. V předvánočním čase se tak měli možnost sejít nejmladší a nejstarší žáci školy. Počáteční ostych se rychle rozplynul při představování a vzájemném zdravení v ruském jazyce. Společně jsme si poslechli ruskou písničku o vánočním stromečku, při kterém nás paní učitelka Jana Uhrová naučila další slovíčka a také nás seznámila s tím, jak se slaví Vánoce v Rusku. Ve druhé části hodiny jsme se přesunuli na chodbu a zahráli si společně tři hry v ruštině. Do her: “Zemljetrjasenije”(Zemětřesení), “Zolotyje  vorota”(Zlatá brána) a “Gusi, gusi”(obdoba hry Na rybáře a rybičky) se všichni vrhli s velkou chutí a ruština se ozývala halou. Děti z přípravky byly z hodiny nadšené a nejen, že si slovíčka pamatují, ale také posílají vzkaz deváťákům: „Prosíme o další:-)“

První třídy v Planetáriu Praha

Michaela Turziková | Aktuality

V pátek 14. prosince vyrazili prvňáčci do Prahy do Planetária. V hlavním sále Cosmorama pro ně byl připraven animovaný příběh Polaris aneb „Vesmírná ponorka a tajemství polární noci“. Jeden zvědavý tučňák si tu udělá výlet k severnímu pólu a tam potká zručného ledního medvěda. Spolu začnou pátrat po tom, proč je za severním i jižním polárním kruhem půl roku den a půl roku noc. Pořadu předcházela živě komentovaná projekce noční oblohy, která byla také velmi hezká a poučná. Po skončení programu si děti prohlédly novou expozici s řadou interaktivních exponátů a zakoupily si drobnosti v malém obchůdku se suvenýry. Výlet byl zajímavý a moc se nám líbil.
Vyučující 1. tříd

Krajská kola ve florbale

Lenka Kunstová | Aktuality, Tělocvik

V týdnu od 10. do 14. 12. 2018 probíhala krajská kola ve florbale ZŠ všech věkových kategorií. Družstva naší školy se zúčastnila 3 krajských kol, a to v kategorii III. chlapci a kategorii IV. chlapci a dívky. Chlapci hráli svoje krajské finále v Kladně a obě družstva se shodně umístila na 2. místech a tím si zajistila postup do kvalifikací na republiková finále, která budou probíhat v měsíci březnu. Družstvo dívek své krajské finále hrálo v Kutné Hoře a umístilo se na krásném 3. místě, ale do dalších bojů bohužel nepostoupilo.

Všem moc gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho sportovních úspěchů v dalších bojích

Vánoční jarmark

Lubor Brázda | Aktuality

12. prosince proběhl na naší škole tradiční vánoční jarmark. I letos se na jeho pořádání podílelo Sdružení rodičů a přátel naší školy. Celý listopad děti pod vedením svých učitelů a paní vychovatelek ve školní družině vyráběly drobné dárky a dekorativní předměty, aby je pak mohly nabídnout k prodeji. Pro návštěvníky jsme měli i letos připravené drobné občerstvení. V klubovně si návštěvníci mohli posedět u čaje nebo kávy a mohli ochutnat vánoční cukroví, které napekly maminky našich žáků. Celý výtěžek z jarmarku věnujeme  už tradičně na dva dlouhodobé charitativní projekty. Podporujeme indického chlapce v jeho vzdělání a podporujeme chov ocelota stromového v pražské ZOO. Celý jarmark se vydařil, všem děkujeme za jeho zdárný průběh a přejeme krásný a pokud možno klidný adventní čas.

 

odporu dobré věci.

Čertí bál ve školní družině

Lubor Brázda | Aktuality, Školní družina

Ve dnech 4. 12. a 5. 12. 2018 se ve školní družině konal již tradičně čertí bál. Děti ze všech oddělení se na něj  pečlivě připravovaly, maminky pomohly s výrobou masek. Chlapci a dívky si nachystali ve školní družině čertí kornouty a  mikulášské pytlíky na sladkou nadílku. Ve vyzdobené společenské místnosti se po oba dny střídal tanec se soutěžemi.  Děti například skákaly v pytlích, lovily kapry, zdolávaly dráhu s medvědími tlapkami. Vítězové z jednotlivých soutěží dostali za svůj výkon sladkou odměnu. V průběhu bálu nás navštívil i Mikuláš, kterému děti přednesly básničky a zazpívaly. Pak si s nimi zatančil. Na závěr jim slíbil, že když budou hodné, dostanou nadílku ve své družině.

Vánoční gymnastický turnaj

Monika Nováková | Aktuality

Dne 10. 12. 2018 se v tělocvičně uskutečnil první ročník Vánočního gymnastického turnaje pro I. stupeň. Soutěžilo se na čtyřech stanovištích – trampolína, švédská bedna, lavička, prostná. Týmy se skládaly ze tří holek a tří kluků dané třídy. Nejlepšími v ročnících byly týmy tříd 1. A, 2. A, 3. A, 4. C, 5. A. Užili jsme si náročné, ale krásné sportovní dopoledne.

Všem dětem gratulujeme za skvělé výkony a děkujeme za účast. Poděkování za pomoc samozřejmě nechybí holkám gymnastkám z druhého stupně. 

Monika Nováková, Eva Pojerová

Polsko 4.den

Helena Brejlová | Aktuality

Poslední den našeho pobytu v Polsku jsme prožili hlavně ve škole. Ráno jsme se zúčastnili výuky. Druhou vyučovací hodinu jsme si s našimi kamarády předali dárky, protože dnes se v Polsku slaví svátek Mikuláše a děti se navzájem obdarovávají.

Po svačině jsme se věnovali společně tvorbě příběhu k obrázkům z hracích kostiček. Příběhy jsme poté prezentovali ostatním skupinám.

Následovala rozlučková návštěva u p. ředitelky a předání certifikátů o účasti v projektu “Ruský jazyk aktivně“.

Před odjezdem na slavnostní oběd jsme si ještě zahráli několik deskových her.

Po obědě, kdy jsme měli možnost ochutnat tradiční polská vánoční jídla, nás autobus odvezl na vlakové nádraží, odkud jsme se vydali na cestu domů.

Náš pobyt v Polsku tedy končí a my si odvážíme spoustu poznatků, zkušeností, nových kontaktů a společných zážitků.