Pomáháme Základní škole Hrušky, kterou zasáhlo tornádo

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

V posledním školním týdnu proběhl na naší škole bleskový sběr papíru.  Děti nashromáždily celkem 15 250 kg papíru a obdrželi jsme tak 33 550.Kč. Žáci i zaměstnanci se jednomyslně shodli na tom, že podáme pomocnou ruku oblasti zasažené přírodní katastrofou a částka 25 000Kč poputuje do Základní školy Hrušky, příspěvkové organizace.  Sběrem  tak pomůžeme nejen přírodě, ale tentokrát i těm, kteří naši pomoc právě teď potřebují.

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 a Spolek rodičů a přátel ZŠ Benešov, Dukelská 1818

Bleskový sběr papíru – výsledky

Lubor Brázda | Aktuality

Bleskový sběr papíru I. stupeň

          12.-13.10.2020 a 22.-23.6.2021

Kategorie: 1. – 2. třídy

     
      celkem průměr na žáka
  1. místo 2. C 2 326,00 kg 51,85 kg
  2. místo 1.B 1 523,00 kg 50,73 kg
  3. místo 2. B 973,60 kg 34,00 kg
  4. místo 1.A 534,00 kg 18,20 kg
  5. místo 2.A 238,00 kg 9,48 kg
  6. místo 1. C 247,00 kg 8,67 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Antonín Novák 2. C – 500 kg a 650 kg
             

Kategorie:  3. – 5. třídy

     
      celkem průměr na žáka
  1. místo 5. A 2 376,30 kg 88,01 kg
  2. místo 4. D 1 485,50 kg 58,18 kg
  3. místo 3. B 1 410,00 kg 54,23 kg
  4. místo 3. A 1 571,60 kg 54,20 kg
  5. místo 4. C 1 372,60 kg 51,58 kg
  6. místo 4. A 1 495,00 kg 51,54 kg
  7. místo 3. D 836,50 kg 38,03 kg
  8. místo 5. D 1 048,70 kg 36,78 kg
  9. místo 4. B 972,40 kg 36,74 kg
  10. místo 3. C 842,60 kg 35,12 kg
  11. místo 5. B 487,00 kg 16,83 kg
  12. místo 5. C 314,10 kg 13,43 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Kateřina Slivanská 5. A – 602,5 kg
      Nela Drábková 3. B – 429 kg
             

Celkem nasbíráno na I. stupni: 

20.053,90 kg

 

Bleskový sběr papíru II. stupeň

          podzim + jaro 2020/2021

Kategorie 6. a 7. tříd

     
      celkem   průměr na žáka  
  1. místo 7. A 1355,0 kg   29,5 kg  
  2. místo 7. D 951,7 kg   23,8 kg  
  3. místo 6. C 981,0 kg   18,9 kg  
  4. místo 6. E 654,5 kg   11,7 kg  
  5. místo 6. B 562,5 kg   11,3 kg  
  6. místo 6. A 645,0 kg   11,1 kg  
  7. místo 7. E 420,0 kg   9,6 kg  
  8. místo 6. D 473,5 kg   8,2 kg  
  9. místo 7. B 248,7 kg   4,8 kg  
  10. místo 7. C 148,0 kg   2,8 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Vojtěch Kopřiva – 7. D (218 kg)
        Vanda Papežová – 6. E (421 kg)

Kategorie 8. a 9. tříd

     
      celkem   průměr na žáka  
  1. místo 8. A 2442,6 kg   47,0 kg  
  2. místo 9. A 473,0 kg   9,2 kg  
  3. místo 8. D 239,5 kg   8,6 kg  
  4. místo 8. B 368,0 kg   8,0 kg  
  5. místo 9. B 324,0 kg   6,8 kg  
  6. místo 9. C 173,0 kg   3,6 kg  
  7. místo 9. D 136,0 kg   3,0 kg  
  8. místo 8. C 84,5 kg   1,1 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Karolína Váňová – 8. A (310 kg)
        Aneta Vojtíšková – 9. A (278 kg)
             

Celkem nasbíráno na II. stupni: 

10 448,0 kg

 

Závěrečná informace k epidemickému výskytu norovirových gastroenteritid v ZŠ Benešov, Dukelská a v Gymnáziu Benešov

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a vrácení dotazníků k výskytu akutních norovirových gastroenteritid v Základní škole Benešov, Dukelská a Gymnáziu Benešov. Celkem jich bylo vráceno 819 a podle jejich hodnocení byla vypracována tato závěrečná informace.

Akutní gastroenteritidou bylo postiženo celkem 223 osob, a to zaměstnanců ZŠ Dukelská, žáků téměř všech tříd ZŠ Dukelská a některých studentů Gymnázia Benešov, kteří se stravují ve Školní jídelně Benešov, Dukelská. Onemocněl i 1 zaměstnanec ŠJ Dukelská a 1 osoba, která odebírá obědy ze ŠJ Dukelská do jídlonosiče. Ostatních 21 externích strávníků postiženo nebylo. Z celkového počtu 223 nemocných se pouze 9 osob ve školní jídelně nestravuje. Z toho vyplývá, že nákaza se stravováním ve Školní jídelně Benešov, Dukelská, souvisí. Poměrně obtížné je ale zpětně vyhodnotit zdroj nákazy a cestu přenosu.

Podle dotazníků nejvíce osob udává výskyt prvních příznaků onemocnění večer a v noci dne 10.06.2021 a pak dne 11.06.2021. V dalších dnech již počet nových případů klesal. Pokud by cestou přenosu onemocnění byla konzumovaná strava ve školní jídelně dne 09.06.2021 nebo 10.06.2021, pak není možné určit jeden pokrm jako rizikový. Podle dotazníků onemocněli konzumenti všech druhů nabízených pokrmů. Postiženi byli strávníci, kteří se stravují před polednem, i ti, co chodí na oběd mezi 12:00 a 14:00 hod. Nelze tedy událost vztáhnout ke konkrétní stravě. Pokud by byla noroviry kontaminovaná část nabízených pokrmů, nádobí nebo pomůcek v kuchyni, nelze prokázat, kdy a jak k tomu došlo. Nebyl prokázán zdroj onemocnění ve školní kuchyni. Všichni zaměstnanci se podrobili lékařskému dohledu s laboratorním vyšetřením stolice, onemocnění způsobené noroviry se prokázalo u jednoho z nich. Tato osoba ale onemocněla ve stejnou dobu jako ostatní strávníci, proto nemůže být jako zdroj onemocnění označena.

Další možností je, že došlo k zanesení norovirů do prostor školní jídelny nemocnými strávníky. Několik případů onemocnění se podle dotazníků u žáků ZŠ Dukelská objevilo již  05.06.2021, a pak postupně i v dalších dnech. K přenosu onemocnění tak mohlo docházet přes opakovaně kontaminované plochy a předměty ve školní jídelně.

Vzhledem k tomu, že v případě norovirů stačí k onemocnění velmi malá infekční dávka (tzn. velmi malé množství virů dokáže vyvolat onemocnění), nákaza se rychle šíří. Proto dochází k snadnému přenosu této nákazy zejména mezi rodinnými příslušníky a v úzkých kolektivech.

 

Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné léto, které Vám nebude kazit žádné infekční onemocnění.  

 

Mgr. Jindra Taterová

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

 

Územní pracoviště Benešov

Černoleská 2053, 256 01 Benešov

tel.: 310 014 416

email: jindra.taterova@khsstc.cz

www.khsstc.cz

ID datové schránky: hhcai8e

 

 

PROJEKT BIOMY – Přírodovědná praktika 6. A a 6. D

Marcela Vlkannova | Aktuality

S koncem školního roku se dostal do finále i projekt Biomy a jejich rozšíření po celém světě.

Projektu se zúčastnili žáci 6. A a 6. D v rámci předmětu přírodovědná praktika. Po celé dva měsíce žáci pracovali usilovně na tvorbě velké mapy světa, kde znázornili biomy světa a jejich rozšíření. Ohrožené druhy rostlin a živočichů na mapě také nemohly chybět.

Celý projekt si můžete prohlédnout na fotce a od nového školního roku ve vestibulu školy.

Děkuji celému týmu za spolupráci při tvorbě!

Mgr. Tereza Landová

 

Hrajeme si s roboty ve 2.B

Helena Brejlová | Aktuality

S koncem školního roku přišlo i finále klubu „Hrajeme si s roboty“.

S robotickou hračkou Bluebot jsme si užili mnoho zajímavých a zábavných činností. Bluebota jsme využili ke kreslení obrázků i přesouvání nákladu. Programovali jsme jeho pohyb na tematických podložkách a v 3D bludišti. Dokonce jsme si vyzkoušeli jeho ovládání vlastními mobilními telefony prostřednictvím Bluetooth a využili jsme při něm i blokové programování, se kterým se teprve seznamujeme.

V příštím školním roce máme v plánu pracovat s menšími robůtky – Ozoboty. Už teď se na ně těšíme.

Výlet do Podblanického ekocentra

Lenka Navrátilová | Přípravná třída

Ve čtvrtek 10.6.2021 jsme jeli vlakem na školní výlet do Vlašimi. Navštívili jsme Podblanické ekocentrum. Formou divadelního programu „Živá zahrada“ jsme se seznámili s mnoha různými živočichy, kteří mohou v zahradách žít, ale také s nástrahami, které tam na ně mohou čekat. Navštívili jsme také zvířata v paraZOO a na závěr výletu jsme si dali dobrou zmrzlinu. Vydařil se nám výlet  i počasí a spokojeni jsme se vlakem vrátili zpátky do Benešova.

 

Indiánský Den dětí

Lenka Navrátilová | Přípravná třída

V úterý  1.6.2021 jsme slavili v přípravce Den dětí po indiánsku. Vyrobili jsme si čelenky, pomalovali si obličeje, naučili se indiánský pozdrav a vydali se plnit náročné indiánské úkoly. Abychom se cítili jako opravdoví indiáni, každý si vymyslel své indiánské jméno.  Děti lovily bizony, nosily vodu do tábora, vázaly uzly, bubnovaly a tančily u ohně a naučily se indiánské písmo. Děti si odnesly nejen sladkou odměnu za splnění všech úkolů, ale i spoustu zajímavých zážitků.

školní výlet 3. tříd

Michaela Turziková | Aktuality

Přiblížil se konec školního roku, nastal čas výletů. Ve čtvrtek 17.6. jsme se vypravili, všichni třeťáci, na výlet do Farmaparku Soběhrdy. Těšili jsme se na zvířata i atrakce. Celý areál je rozdělen podle kontinentů, viděli jsme velbloudy, klokany, pštrosy, buvoly, lamy, kapybary a spoustu dalších zvířátek. Některé jsme si mohli i pohladit. Vyřádili jsme se na velkých trampolínách, klouzačkách a houpačkách, zvládli jsme i lanové centrum. K osvěžení a zakoupení suvenýrů jsme se uchýlili do kryté haly, kde mají velké hřiště se spoustou herních prvků. Výlet se nám velmi líbil a už se těšíme na prázdniny.

Mgr. Jana Švárová