Gymnastický víceboj družstev 1. stupně. Gymnastická všestrannost 2. stupně.

Martina Vítová | Aktuality

 21. 2. 2 017 se konaly na ZŠ JIRÁSKOVA závody ve sportovní gymnastice. Dopoledne soutěžily smíšené šestičlenné týmy složené z dětí jednoho ročníku. Každý člen týmu zacvičil povinnou sestavu ve 4 disciplínách – prostná, trampolína, švédská bedna přeskok, lavička. Naši školu reprezentovala 2 šestičlenná družstva ze 4. a 5. tříd. Obě družstva zacvičila své povinné sestavy téměř bezchybně a umístila se na krásném 1. místě v gymnastickém víceboji družstev. Žáci obdrželi zlaté medaile, pohár, diplomy. Naši školu reprezentovali tito žáci :  4. třídy – A. Řeháková /4.A/, A. Slavíková, M. Karasová, D. Rýdl, J. Smrž, A. Kudibal  všichni ze 4.B        5. třídy – K. Kučerová, T. Ottlová,  J. Stolař. /5.A/  Michaela Dosoudilová, O. Božovský, R. Pála /5. C/
Za bezchybně provedenou sestavu dali rozhodčí nejvyšší známku 10 našim cvičencům Anně Slavíkové za přeskok přes švédskou bednu, Karolíně Kučerové za trampolínu, Denisu Rýdlovi za prostná.
Odpoledne pokračovaly gymnastické závody 2. stupně a víceletých gymnázií. Tady se soutěžilo za jednotlivce. Každý musel zacvičit povinnou sestavu ve 4 disciplínách – prostná, trampolína, přeskok přes kozu, hrazda. Sestavy nejlépe zacvičila naše Denisa Papírníková z 8. C, která obsadila 1. místo. 2. místo vybojovala také naše gymnastka Julie Šedivá z 6.C.    Na závěr se konala soutěž v  parkouru, kde se hodnotila volná sestava tzv. free style na airtracku, švédských bednách, trampolíně. Této soutěže jsme se původně nechtěly zúčastnit, protože nemáme na škole trénink parkouru. Na poslední chvíli se naše dvě gymnastky Eliška Koukolová ze 7.C a Monika Pojerová z 8.C rozhodly, že to zkusí. Pokusy vyšly, dívky vymyslely sestavy přímo na místě. M. Pojerová obsadila 2. místo a Eliška Koukolová 3. místo v parkouru.   Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů.               

Text: Eva Pojerová              

                       

Zápisový lístek

Veronika Švarcová | Aktuality, Výchovný poradce

termíny k vyzvednutí

Kde:  kabinet výchovného poradce – 2. patro – Mgr. Ludmila Motyčková

Pondělí

27. 2. 2017

7.00 – 7. 40

9.50 – 11.35

13.35 – 15.00

Úterý

28. 2. 2017

7.45 – 8.30

10.50 – 13.15

14.30 – 15.00

Středa

 1. 3. 2017

7.00 – 7.40

 

13.00 – 15.30

 

Dále po telefonické dohodě do 15. 3. 2017  – mimo  6. – 10. 3. 2017 (tel. 317 765 128)

Bleskový sběr papíru – výsledky

Lubor Brázda | Aktuality

Bleskový sběr papíru I. stupeň

             
           10. února 2017

Kategorie: přípravná třída, 1. – 2. třídy

             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 1. A 992,50 kg 33,08 kg
  2. místo 1. D 646,60 kg 22,30 kg
  3. místo 2. E 439,40 kg 17,60 kg
  4. místo 2. C 273,50 kg 14,39 kg
  5. místo 2. D 319,80 kg 13,32 kg
  6. místo 2. A 328,70 kg 12,64 kg
  7. místo 2. B 215,00 kg 9,30 kg
  8. místo 1. B 248,00 kg 8,58 kg
  9. místo 1. C 197,40 kg 8,22 kg
  10. místo přípr.tř. 20,00 kg 1,30 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Hebíková Sofie 1. A  –  183 kg
             

Kategorie:  3. – 5. třídy

     
             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 4. A 1 482,75 kg 49,41 kg
  2. místo 3. D 605,50 kg 24,22 kg
  3. místo 5. C 471,50 kg 19,62 kg
  4. místo 4. C 502,50 kg 18,60 kg
  5. místo 3. A 458,50 kg 16,96 kg
  6. místo 4. B 433,80 kg 14,46 kg
  7. místo 5. B 265,00 kg 9,48 kg
  8. místo 5. A 255,00 kg 8,79 kg
  9. místo 3. B 201,20 kg 7,70 kg
  10. místo 3. C 130,20 kg 5,90 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Touška Matyáš 4. A  –  210 kg
             
             
Celkem nasbíráno na I. stupni:  8 486,85 kg

 

Bleskový sběr papíru II. stupeň

           
          10. února 2017

Kategorie 6. a 7. tříd

   
           
      celkem   průměr na žáka
  1. místo 6. A 619,8 kg   21,4 kg
  2. místo 6. B 430,5 kg   16,6 kg
  3. místo 7. A 397,0 kg   14,0 kg
  4. místo 7. B 245,0 kg   8,5 kg
  5. místo 6. C 187,5 kg   7,2 kg
  6. místo 7. C 76,0 kg   2,7 kg
           
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Kamila Vilímková (6. A) – 210 kg
           

Kategorie 8. a 9. tříd

   
      celkem   průměr na žáka
  1. místo 8. B 477,0 kg   19,1 kg
  2. místo 8. C 259,0 kg   10,8 kg
  3. místo 9. B 134,8 kg   8,2 kg
  4. místo 9. A 138,0 kg   6,9 kg
  5. místo 8. A 150,5 kg   5,4 kg
  6. místo 9. C 20,0 kg   0,9 kg
           
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Tereza Šimoníková  (8. B) – 120 kg
        Tereza Dederová  (8. B) – 120 kg
        Lucie Zemanová (8. C) – 120 kg
           

Celkem nasbíráno na II. stupni: 

3 135,1 kg

První vysvědčení

Martina Vítová | Aktuality

První vysvědčení

 

Ač jsme malí prvňáci,

těšíme se na práci.

Dávno je pryč paci, paci,

teď už čteme jako draci.

 

Matika je kamarád,

každý z nás má čísla rád.

Ať si kdo chce co chce myslí,

krasopis nám není cizí.

Cvičit, kreslit, vyrábět,

nebo hezké písně pět

zvládali jsme takřka hned.

Už dáme řeč i anglicky.

Tak chlapci či holčičky

máme samé jedničky!!!

 

Text: J. Šeborová

Foto: D. Jatačová

 

Dukla má TALENT IV.

Lubor Brázda | Aktuality

Dnes se v naší tělocvičně uskutečnilo 1. kolo celoškolní soutěže Dukla má TALENT IV., kterou již čtvrtým rokem pořádá Labyrint: školní časopis ve spolupráci s vedením školy a žákovskou radou. Celkem jsme zhlédli 33 velmi pěkných vystoupení. Někteří soutěžili jako jednotlivci, někteří ve skupinách, takže celkem se této akce zúčastnilo přes 50 žáků převážně z 1. stupně. Letos jsme měli ale i tři zástupce z 2. stupně. Porota měla nelehký úkol vybrat zhruba třetinu soutěžících do finále. Nakonec se porota ve složení – Mgr. Eva Pojerová, Mgr. Hana Pechačová, PaedDr. Světlana Mixánová, David Veselý a Denisa Hebíková shodla na tomto výsledku:   

Postupující do finále Dukla má TALENT

 1. Ema Škvorová 1.B
 2. Agnes Zvelebilová 2.A
 3. Eliška Davidová 2.B
 4. Justýna Krůsová 2.E
 5. Kateřina Píchová 3.A a Daniel Pícha 1.C
 6. Kateřina Flašíková 3.A
 7. Adéla Hauzarová 3.B
 8. Adéla Řeháková 4.A
 9. Natálie Jíchová 4.A
 10. Viktorie Šitlerová 4.B
 11. Robert Ernest 5.A
 12. Simona Sobotková, Kateřina Kucková, Terezie Dvořáková, Michaela Dosoudilová 5.C
 13. Kristýna Šahinová 5.C a Vlasta Horáková 6.A
 14. Kateřina Vondráková a Tereza Suková 7.B

Finále se uskuteční za 14 dní, tedy 1. března od 14.30 opět v naší tělocvičně. Soutěžící mají za úkol připravit si 2 kratší vystoupení dle vlastního uvážení, prostě na co mají talent :-).

Všichni jsou na finále soutěže srdečně zváni.

Informace průběžně dáváme na web školního časopisu – www.zsben.cz/labyrint. Jsou zde také ukázky videí.

Více se dočtete i v Benešovském deníku.

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat soutěžícím za jejich odvahu vystoupit a samozřejmě za přípravu jejich krásných vystoupení. Přejeme všem mnoho dalších úspěchů a postupujícím gratulujeme.

Vaši redaktoři

 

 

AJ O – okresní kolo

Věra Brabcová | Aktuality

I v letošním roce proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce.

Školního kola se v kat. IA (6. a 7. třídy) zúčastnilo 12 žáků a v kat. II. A (8. a 9. třídy) se

zúčastnilo 7 jednotlivců. Vítězové školního kola postoupili do kola okresního, které se konalo 

14. 2. na střední škole v Benešově. Zde prověřovali znalosti v poslechové i mluvené části.

Pěkných výsledků dosáhli naši žáci v okresním kole: Dušan Židlík 9. C získal 3 místo ze 17 zúčastněných a Ondřej Zika 7. C obsadil 7. místo ze 12 soutěžích. 

Děkujeme a GRATULUJEME.

1. místo v okresním kole Olympiády z německého jazyka pro Carolin Monz

Lubor Brázda | Aktuality

V úterý 7. 2.2017 se konalo v OA v Neveklově okresní kolo Olympiády z německého jazyka. Zúčastnily se ho školy z Benešova, Týnce nad Sázavou, Načeradce a Čerčan a soutěžili v něm společně žáci 8. a 9. tříd. Z naší školy byli vybráni dva němčináři – Carolin Monz z 9. A a Lukáš Walter z 9.B. Ten ale bohužel onemocněl, proto se nakonec klání zúčastnila jen Carolin  Monz, která dokázala pro naši školu vybojovat v nelehkém boji nádherné první místo. Postupuje tak do krajského kola, jež se koná 21. 3. v Kladně. Carolin k vítězství moc gratulujeme a držíme palce, ať je úspěšná i v dalších kolech této soutěže.

Mgr. Zuzana Tyrnerová