Informativní schůzka pro rodiče přijatých žáků do 6. třídy s rozšířenou výukou TV – připomenutí

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

 

V úterý 22. června 2021 v 15,30 se koná informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří jsou přijati do 6. třídy s rozšířenou výukou TV pro šk. rok 2021/2022.

(Změna vstupu – přijďte od hlavního vchodu – vchodem pro sportovce)