Informace pro rodiče z KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

Vážení rodiče,

jako původce zažívacích obtíží, které se vyskytly u dětí a dospělých v ZŠ Dukelská Benešov a studentů Gymnázia Benešov, byly laboratorním vyšetřením potvrzeny noroviry.

Jedná se o původce akutních gastroenteritid, které se projevují zejména nevolností, zvracením a průjmem. Potíže zpravidla odezní za 12-72 hodin. Jedná se o infekční onemocnění, které se snadno přenáší v rodinách a kolektivech. Zdrojem onemocnění je nemocná osoba, která vylučuje noroviry stolicí nebo se zvratky, k dalšímu přenosu onemocnění dochází prostřednictvím kontaminovaných ploch, předmětů, vody, potravin, apod. K zabránění šíření onemocnění je třeba dodržovat zejména důslednou hygienu rukou, a to především po použití WC a před jídlem.

Osoby s příznaky onemocnění nesmí docházet do kolektivu nebo vykonávat činnosti epidemiologicky závažné (manipulace s potravinami, pokrmy, nápoji, nádobím). Osoby v kontaktu s nemocným by se neměly účastnit hromadných a společenských akcí.

Prevence a potlačení norovirové epidemie vyžaduje důsledné dodržování protiepidemických opatření, do kterých se musí zapojit škola, sami postižení i jejich rodinní příslušníci.

Zdravotní stav dítěte v případě potřeby konzultujte s lékařem.

Další šetření k objasnění cesty přenosu probíhá.

Děkuji za spolupráci.

 

 

Mgr. Jindra Taterová

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

 

Územní pracoviště Benešov

Černoleská 2053, 256 01 Benešov

tel.: 310 014 416

email: jindra.taterova@khsstc.cz

www.khsstc.cz

ID datové schránky: hhcai8e

 

cid:image001.png@01D76292.7029BDD0