Město Benešov sděluje

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

Město Benešov sděluje průběžné informace k výskytu akutních zažívacích obtíží u některých dětí i zaměstnanců ze Základní školy Benešov, Dukelská a Gymnázia Benešov:

Jako zřizovatel základní školy i školní jídelny tuto situaci považujeme za závažnou a na jejím řešení spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a stejně tak činí i obě zmíněné příspěvkové organizace.   

Informace o výskytu akutních gastroenteritid byla sdělena zaměstnancům hygienické stanice v pátek dne 11. 6. 2021 v poledních hodinách.

Zaměstnanci hygienické stanice začali epidemiologické šetření provádět okamžitě, a ještě téhož dne byl prostřednictvím ředitelů obou škol rozeslán rodičům žáků dotazník, který je zcela zásadní pro objasnění situace.

Výskyt onemocnění je v šetření a zaměstnanci hygienické stanice na odhalení zdroje nákazy a cesty přenosu pracují.

V tuto chvíli jsou hygienickou stanicí nastavena pro školní jídelnu i školy opatření, aby se nákaza dál  mezi  žáky a zaměstnanci nešířila.

Probíhají laboratorní vyšetření na zjištění původce nákazy.

K tomu, aby epidemiologické šetření mohlo být co nejdříve uzavřeno, je důležité zejména získat od oslovených rodičů zpět vyplněné dotazníky, které je třeba vyhodnotit.  

Jakmile budeme mít další informace od Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, Protiepidemického oddělení pro okres Benešov, zveřejníme je. 

 

Mgr. Zdeněk Zahradníček

místostarosta města