Informace k výskytu akutních zažívacích obtíží

Hana Procházková | Aktuality, Novinky

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám touto formou průběžné informace k výskytu akutních zažívacích obtíží u některých dětí i zaměstnanců ze Základní školy Benešov, Dukelská a Gymnázia Benešov:

Informace o výskytu akutních gastroenteritid byla sdělena zaměstnancům hygienické stanice v pátek dne 11.06.2021 v poledních hodinách.

Zaměstnanci hygienické stanice začali epidemiologické šetření provádět okamžitě, a ještě téhož dne Vám byl prostřednictvím ředitelů škol rozeslán dotazník, který je zcela zásadní pro objasnění situace.

Chci Vás ujistit, že výskyt onemocnění je v šetření a zaměstnanci hygienické stanice na odhalení zdroje nákazy a cesty přenosu pracují.

V tuto chvíli jsou nastavena opatření proti šíření onemocnění ve školní jídelně i ve školách, kde se výskyt onemocnění objevil.

Probíhají laboratorní vyšetření na zjištění původce nákazy.

K tomu, aby epidemiologické šetření mohlo být co nejdříve uzavřeno, je důležité zejména získat od Vás zpět vyplněné dotazníky, které je třeba vyhodnotit.

Proto Vás prosím o jejich brzké vyplnění a vrácení do školy.

Onemocnění trávicího traktu, které ve škole probíhá, může mít i několikadenní inkubační dobu, proto je třeba sledovat zdravotní stav Vašeho dítěte, a pokud se u Vašeho dítěte onemocnění projeví, je třeba neposílat ho do kolektivu, doma dodržovat pravidla osobní hygieny, zejména časté mytí rukou. Onemocnění se může přenášet kontaminovanýma rukama, kontaminovanými předměty či plochami, případně aerosolem vznikajícím při zvracení. Proto je třeba na zásady osobní hygieny dbát zejména při ošetřování nemocného. Zdravotní stav dítěte v případě potřeby konzultujte s lékařem.

 

Ve chvíli, kdy budeme mít další informace, rádi Vám je poskytneme.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Jindra Taterová

Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Benešov

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

 Územní pracoviště Benešov

Černoleská 2053, 256 01 Benešov

tel.: 310 014 416

email: jindra.taterova@khsstc.cz

www.khsstc.cz

ID datové schránky: hhcai8e