Den s redaktorem v přípravné třídě

Lucie Dušková | Aktuality, Přípravná třída

V úterý 18. 6. navštívil přípravnou třídu externí redaktor školního časopisu Labyrint David Veselý. Pro děti si připravil projektový den s názvem Den redaktora. Vyučování začalo v redakci časopisu Labyrint. Redaktoři pod vedením paní učitelky Marcely Vlkannova ukázali dětem jak vznikají příspěvky do časopisu. Během dopoledne si děti vyzkoušely tvoření komiksu. Spolu navrhly titulní stranu časopisu, vyhledávaly informace a samy si v roli redaktorů vyzkoušely udělat rozhovor s paní knihovnicí. Projektový den se moc vydařil a děti za své snažení dostaly diplom a sladkou odměnu.