Recyklace hrou

Lubor Brázda | Aktuality, EVVO, Přípravná třída

Děti z prvních tříd a z přípravné třídy se ve středu 17. 2. zúčastnily výukového programu Recyklace hrou. Lektorky připravily zajímavou hodinu, při které si děti zopakovaly co to znamená třídění odpadu a recyklace. Děti si vyzkoušely třídit odpadky do správných popelnic, poznávat materiály a zahrály si na třídící linku při rozebírání pračky, starého počítače a baterie. Dětem se program velmi líbil, aktivně se zapojily a odnesly si mnoho nových informací o recyklaci, novinkou pro ně byly pojmy černá skládka či sběrný dvůr. Děkujeme paní učitelce Ivaně Hodžové za přínosnou akci a těšíme se na další.