Malá kopaná 2. – 5. tříd

Michaela Turziková | Aktuality

Ve dnech 4. 3. a 5. 3. 2020 se uskutečnil fotbalový turnaj mezi žáky 2. – 5. tříd. V naší školní tělocvičně se postupně utkaly týmy jednotlivých ročníků systémem každý s každým. Všechna utkání byla velmi vyrovnaná a napínavá. Tělocvičnou se ozývalo nadšené povzbuzování. Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením vítězů. Všechny děti si turnaj náležitě užily, a to pod heslem „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Vybraní fotbalisti budou reprezentovat naši školu koncem dubna v okresním a oblastním kole McDonald´s Cupu.
Velký dík také patří rozhodčím z řad vyšších ročníků.

Výsledné pořadí tříd bylo následující:
2. ročník: 1. místo 2. B , 2. místo 2. A, 3. místo 2. C , 4. místo 2. D
3. ročník: 1. místo 3. C, 2. místo 3. A., 3. místo 3. D, 4. místo 3. B
4. ročník: 1. místo 4. A , 2. místo 4. D , 3. místo 4. B, 4. místo 4. C
5. ročník: 1. místo 5. C , 2. místo 5. D, 3. místo 5. E, 4. místo 5. A, 5. místo 5. B

Mgr. Michaela Turziková a Mgr. Hana Váňová
foto: Mgr. Dana Hanušová a Mgr. Hana Pechačová

Informace pro rodiče – Covid -19

Hana Procházková | Aktuality

Vážení rodiče, 
v souvislosti se šířením koronaviru (Covid – 19) sledujeme aktuální vývoj situace, stav ke dni 7. 3. 2020:
Zatím nebyla škole nařízena žádná karanténa.  

Přikládám dokument vydaný MZCR:

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Automatická karanténa pro osoby cestující z Itálie:

Ministerstvo zdravotnictví přijalo opatření, kterým nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. března z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se dálkově – např. telefonicky spojili se svým obvodním lékařem. Pokud jej nemají, tak s jakýmkoliv praktickým lékařem. Tento lékař pak bez dalšího – automaticky – rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů. http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Informaci o tom, že Vaše dítě nebude v následujících 14 dnech chodit do školy, sdělte prosím třídnímu učiteli prostřednictvím Bakalářů. 
Dítě bude z výuky omluveno a bude také domluven další postup ohledně vzdělávání (doplnění učiva, domácí úkoly apod.).

O dalším vývoji a přijatých opatřeních Vás budeme průběžně informovat. 

PaedDr. Hana Procházková , ředitelka školy

Bleskový sběr – výsledky

Lubor Brázda | Aktuality

Bleskový sběr papíru I. stupeň

          24. a 25. února 2020

Kategorie:  přípravná třída a 1. – 2. třídy

     
             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 1. C 1.042,00 kg 37,21 kg
  2. místo 2. D 614,27 kg 32,33 kg
  3. místo 2. A 680,90 kg 23,48 kg
  4. místo 2. B 567,00 kg 21,80 kg
  5. místo 2. C 433,30 kg 18,05 kg
  6. místo 1. B 350,50 kg 12,50 kg
  7. místo 1. A 234,80 kg 8,70 kg
  8. místo 0. P 16,00 kg 1,23 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Antonín Novák 1. C – 600 kg
             

Kategorie:  3. – 5. třídy

     
             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 4. A 1 141,00 kg 40,75 kg
  2. místo 3. D 942,80 kg 39,30 kg
  3. místo 3. C 849,50 kg 32,67 kg
  4. místo 3. A 797,90 kg 27,51 kg
  5. místo 5. B 404,00 kg 17,57 kg
  6. místo 5. E 380,80 kg 15,86 kg
  7. místo 3. B 406,00 kg 15,00 kg
  8. místo 4. D 394,10 kg 13,60 kg
  9. místo 5. A 310,00 kg 11,92 kg
  10. místo 4. B 322,00 kg 11,60 kg
  11. místo 5. D 234,60 kg 10,20 kg
  12. místo 5. C 150,00 kg 7,14 kg
  13. místo  4. C 100,00 kg 4,76 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Jiří Medek 3. D – 387 kg
             

Celkem nasbíráno na I. stupni:  10.371,47 kg

 

Bleskový sběr papíru II. stupeň

          24. – 25. února 2020

Kategorie 6. a 7. tříd

     
             
      celkem   průměr na žáka  
  1. místo 6. E 733,2 kg   45,8 kg  
  2. místo 7. A 649,0 kg   26,8 kg  
  3. místo 6. A 489,7 kg   21,3 kg  
  4. místo 6. D 283,0 kg   13,5 kg  
  5. místo 7. B 282,9 kg   11,8 kg  
  6. místo 6. C 163,6 kg   6,5 kg  
  7. místo 7. C 176,0 kg   6,5 kg  
  8. místo 7. D 140,0 kg   5,2 kg  
  9. místo 6. B 115,0 kg   4,8 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Vanda Papežová – 6. E (431,5 kg)
             

Kategorie 8. a 9. tříd

     
      celkem   průměr na žáka  
  1. místo 9. A 591,0 kg   19,7 kg  
  2. místo 8. B 250,5 kg   10,4 kg  
  3. místo 8. D 237,3 kg   9,8 kg  
  4. místo 9. C 175,0 kg   6,7 kg  
  5. místo 8. A 127,0 kg   5,1 kg  
  6. místo 8. C 51,0 kg   2,0 kg  
  7. místo 9. B 0,0 kg   0,0 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Richard Kohel – 8. B (110kg)
             
             

Celkem nasbíráno na II. stupni: 4 464,2 kg