Florbalový turnaj – 3. ročník

Helena Brejlová | Aktuality

Florbalový turnaj je pro nás vždy velký zážitek. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 17. 10. Každá třída vybrala své nejlepší hráče, domluvila se na barvě triček a malovala transparenty. Všechny zápasy byly velmi napínavé, spolužáci hráčů fandili a povzbuzovali. Po vzájemných zápasech bylo rozhodnuto:

  1. místo 3.A/skóre 16:3/
  2. místo 3. D/skóre 9:11/
  3. místo 3. B/skóre 3:14/
  4. místo 3. C/skóre7:7/

Pak se hrálo velké finále. V něm byla úspěšnější 3. A. Zaslouženě si z turnaje odnesla putovní pohár.

Text + foto: Mgr. Dana Hanušová

Týden zdravého životního stylu – 3. ročník

Helena Brejlová | Aktuality

3. A
Projektový den jsme zahájili povídáním o tom, co je to životní styl a co vše do něj patří. Pak jsme se vydali do cvičné kuchyně, kde jsme chystali prostírání na snídani, svačinu a oběd. O velké přestávce jsme si pochutnali na zdravých svačinách od našich maminek. Řešili jsme ovocný a zeleninový kvíz, osmisměrku, třídili odpad. Na závěr jsme shlédli video o pitném režimu, ovoci a zelenině.

3. B
Ve třídě 3.B. jsme se věnovali několika různým tématům. Nejdříve jsme se pozastavili nad vlivem reklam na náš jídelníček, potom jsme si prošli cestu některých potravin až ke konečnému spotřebiteli. Následovala lekce ze zdravovědy a děti měly možnost vyzkoušet si první pomoc, k čemuž nám dobře posloužil kamarád plyšový zajíc, kterému se náhle neudělalo dobře. Po zubní hygieně, následoval nácvik stolování a slušného chování u stolu. Děti si den pěkně užily a prázdné žaludky zaplnily přinesenou zdravou svačinkou.

3.C
Projektový den jsme odstartovali skupinovou prací o dlouhé cestě některých základních potravin až na náš stůl. Poté jsme se zamýšleli nad tím, jak reklama ovlivňuje naše stravovací návyky. Po zdravé svačince a zubní hygieně jsme se vydali do cvičné školní kuchyně, kde jsme si vyzkoušeli vhodně prostřít stůl k různým příležitostem a zopakovali si pravidla stolování. V posledním bloku jsme se věnovali správnému třídění odpadů.

3. D
Náš projektový den byl plný aktivit. Nejprve jsme se rozdělili do skupinek, ve kterých jsme plnili úkoly. Začali jsme tématem třídění odpadů. Poté jsme si povídali, jak reklama zasahuje do našeho životního stylu. Dalším zajímavým tématem byla cesta určitých potravin – od jejich počátku až ke konečnému spotřebiteli. Názorně jsme si ukázali cestu výroby chleba, moštu, mléka a masných výrobků. Podívali jsme se na video o pitném režimu a řekli jsme si, jaká jsou pravidla stolování. Na závěr dne jsme si shrnuli, co je to životní styl a co vše s ním souvisí.

O velké přestávce jsme si připravili zdravé svačinky, na kterých jsem si pochutnali.

 

Florbalový turnaj o putovní pohár 4. – 5. tříd

Mgr. Jana Šeborová | Aktuality

V pátek 18. října 2019 se na naší škole uskutečnil florbalový turnaj O putovní pohár pro žáky 4. a 5. tříd.

Nejdříve se utkali žáci v základních skupinách systémem každý s každým. Vítězové skupin se v semifinálových bojích potkali s druhým mužstvem opačné skupiny.

Vyvrcholením soutěže byla utkání o celkové umístění.

Po semifinálových zápasech se o třetí místo utkala družstva ze 4. A a 4. D. Vítězstvím 4:2 si zajistila třetí příčku třída 4. D.

V boji o první místo poměřily své síly třídy 5. C a 5. D. Po nerozhodném výsledku 0:0 rozhodly o vítězi turnaje nájezdy, které v poměru 2:0 vyhrála 5. D a vybojovala putovní pohár.

Ze všech družstev byli vybíráni žáci, kteří nás budou reprezentovat na florbalovém turnaji O neveklovský měšec. Všichni se těšíme, až změříme své síly s dětmi jiných škol.

Držte nám palce!!

Výsledky jednotlivých utkání a konečné pořadí najdete v tabulkách.

Mgr. Jana Janoušková

Stáhnout (XLS, 41KB)

Chemická soutěž

Veronika Švarcová | Aktuality

Ve čtvrtek 17. října se konalo 1. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2019/2020“. Této soutěže se žáci devátých tříd účastní pravidelně, a to s dobrými výsledky. A i letošní rok není výjimkou, přihlásilo se totiž 23 žáků. Naším úkolem bylo vyplnit test, ve kterém byly úlohy zaměřené hlavně na kovy a celkově na učivo z 8. ročníku.

Výsledky:

  1. místo – Kristýna Ottlová z 9. C (50 b)
  2. místo – Anna Peroutková z 9. B (46 b)
  3. místo – Martina Hubáčková z 9. B (44 b)

Tyto tři nejlepší řešitelky postupují do 2. kola, které proběhne 12. prosince 2019 na Masarykově střední škole chemické v Praze. Z 2. kola, které bude také ve formě testu, postoupí třicet nejlepších žáků do dalšího (posledního) kola. V něm budou plnit praktické úkoly.

Gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí v dalších kolech.

Šárka Neuwirthová, 9. A

Toulcův dvůr 2. A a 2. D

Michaela Turziková | Aktuality

V pondělí 21.10. jsme společně třídy 2.A a 2.D strávili příjemné dopoledne na ekologické farmě Toulcův dvůr. Před námi zde byli naši spolužáci z 2.B a 2.C. I my jsme se zúčastnili ekologického výukového pořadu Na statku. V úvodní části jsme se rozdělili do skupin a paní lektorky z nás udělaly kontrolory. Naším úkolem bylo sledovat a zapisovat, v jakých podmínkách zvířata žijí – např. zda mají svůj příbytek, dostatek potravy a čistou vodu, aj. Podívali jsme se do výběhů, zvířata jsme si mohli pohladit a některá i nakrmit. Program se nám velice líbil a zde jsou postřehy některých spolužáků:

„Moc se mi líbilo, že jsme mohli ke zvířátkům tak blízko, hladili jsme je. Hráli jsme i hru – kontrolovali jsme statek. Měli tam husy, krávy, ovce, slepice, kozy, králíky.“ Petra

„Viděli jsme tam krásná zvířátka. Mohli jsme si je pohladit. Nejvíce se mi líbili králíci, ovce a krávy. Těším se na další školní výlet.“ Sofie

Mgr. Jana Švárová a Mgr. Michaela Turziková

Bleskový sběr – výsledky

Lubor Brázda | Aktuality

Bleskový sběr papíru I. stupeň

          14. a 15. října 2019

Kategorie:  přípravná třída a 1. – 2. třídy

             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 2.D 589,70 kg 31,04 kg
  2. místo 2.B 645,80 kg 24,83 kg
  3. místo 2.C 573,10 kg 22,92 kg
  4. místo 1.B 523,40 kg 18,69 kg
  5. místo 2.A 539,70 kg 18,61 kg
  6. místo 1.C 468,00 kg 16,70 kg
  7. místo 1.A 196,90 kg 7,29 kg
  8. místo 0.P 34,00 kg 2,62 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Jílková Camille 2.A      190 kg
             

Kategorie:  3. – 5. třídy

             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 4.A 1 139,50 kg 40,70 kg
  2. místo 3.D 743,50 kg 30,98 kg
  3. místo 3.C 776,30 kg 27,58 kg
  4. místo 3.A 617,10 kg 20,57 kg
  5. místo 5.B 491,00 kg 19,64 kg
  6. místo 3.B 481,70 kg 17,80 kg
  7. místo 4.B 491,00 kg 17,54 kg
  8. místo 4.D 472,50 kg 16,30 kg
  9. místo 5.A 378,00 kg 14,53 kg
  10. místo 5.E 302,50 kg 12,60 kg
  11. místo 5.C 247,00 kg 11,76 kg
  12. místo 4.C 233,19 kg 11,60 kg
  13. místo  5.D 258,60 kg 11,24 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Medek Jiří 3.C     365 kg
             
Celkem nasbíráno na I. stupni:  10.202,49 kg

 

Bleskový sběr papíru II. stupeň

             
          14. – 15. října 2019  

Kategorie 6. a 7. tříd

     
             
      celkem   průměr na žáka  
  1. místo 6. E 713,7 kg   35,7 kg  
  2. místo 7. A 732,0 kg   28,2 kg  
  3. místo 6. A 544,0 kg   23,7 kg  
  4. místo 7. B 469,6 kg   19,6 kg  
  5. místo 7. D 483,3 kg   17,3 kg  
  6. místo 6. D 287,0 kg   13,6 kg  
  7. místo 6. B 326,0 kg   12,5 kg  
  8. místo 7. C 282,0 kg   10,4 kg  
  9. místo 6. C 232,0 kg   8,9 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Vanda Papežová – 6. E (421 kg)
             

Kategorie 8. a 9. tříd

     
      celkem   průměr na žáka  
  1. místo 9. A 824,7 kg   27,5 kg  
  2. místo 8. C 505,0 kg   19,4 kg  
  3. místo 8. B 297,5 kg   12,9 kg  
  4. místo 8. D 238,0 kg   9,9 kg  
  5. místo 9. C 233,5 kg   9,0 kg  
  6. místo 8. A 168,0 kg   6,7 kg  
  7. místo 9. B 0,0 kg   0,0 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Aneta Vojtíšková – 9. A (278 kg)
             
Celkem nasbíráno na II. stupni:  6 336,3 kg  

Přípravka v Šikulově dílně

Lubor Brázda | Aktuality, Přípravná třída

V úterý 15. 10. se děti z přípravné třídy místo ve škole učily v Parazoo ve Vlašimi. Velkým zážitkem byla jízda vlakem i nářadím vybavená dílna pana “Šikuly”.  Děti si během dopoledne, pod bedlivým “Šikulovým” dohledem, vyzkoušely zatloukat hřebík, řezat pilou, brousit, měřit a pracovat se svěrákem. Sledovaly jak jim pod rukama z kusu dřeva a tyčky vzniká dřevěná káča. Práce jim šla od ruky a ke konci dopoledne si hrdě a bez jediného škrábnutí či bouchnutí do prstu odnášely vlastnoručně vyrobenou hračku. Při výrobě si děti pomáhaly zpíváním písničky na melodii oblíbeného seriálu Pat a Mat. Den v Parazoo se vydařil, jen zvířata jsme si moc neprohlédli a tak máme dobrý důvod se sem na jaře vrátit.

Exkurze do Růžkových Lhotic

Lubor Brázda | Aktuality

Dne 11. 10. 2019 třídy 6. A a 6. D jely na dějepisnou exkurzi do Růžkových Lhotic. Když jsme dojeli autobusem na místo, šli jsme k branám pozemku. Bylo to tam moc pěkné. Usadili jsme se a dali si část svačiny, poté se rozdělili po třídách. První do zámku, kde dřív bydlel Bedřich Smetana, šla na zajímavou prohlídku 6. D. Po prohlídkách jsme se rozdělili do čtyř skupin, každá skupina dostala papírek se čtyřmi okýnky a šla na jedno stanoviště vyplnit úkoly a takhle se všichni vystřídali na čtyřech stanovištích. První stanoviště bylo o pravěkých nástrojích, druhé o tom, čím se lidé v pravěku živili, třetí o archeologických nálezech a čtvrté o lovu v pravěku. Za splnění úkolu jsme vždy dostali razítko. Na všech stanovištích jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí a vyzkoušeli si například pravěkou vrtačku, nebo jak se drtilo obilí na mouku. Exkurze se nám moc líbila.

Gabriela Kášková, 6. D

Naši žáci v Partizanskem

Věra Brabcová | Aktuality

Dva dny strávilo 16 našich žáků na návštěvě na Slovensku, v partnerském městě Partizanske. 

Ve čtvrtek nás přivítali v ZŠ R. Kaufmana, po slavnostním uvítání a slov primátora města proběhl Křest vzdělávacích pracovních listů, prohlídka města – centrum, městské muzeum – vystoupení skupin Bojník a společenský večer ve Sportovním centru ZŠ.

Druhý den proběhl program v ZŠ R. Jašíka a ZŠ ve Velkých Bieliciach. 

Všichni jsme si výborně porozuměli a těšíme se, až naše nové kamarády na jaře přivítáme v Benešově.

(Věra Brabcová)