Týden zdravého životního stylu v přípravce

Lubor Brázda | Aktuality, Přípravná třída

I děti z přípravné třídy se zapojily do školního projektu a podívaly se zdraví na zoubek. Budoucí pan zubař Adam dětem ukázal, jak se správně starat o své zoubky a vysvětlil, že se návštěv u zubaře rozhodně nemusejí bát. S pohádkou Hrnečku vař jsme objevili jak důležité je pravidelně a pestře jíst. Společně jsme sestavili talíř pestrého jídla a u stolu plného potravin a nápojů jsme poznávali základní chutě. Děti si vytvořily kouzelný hrneček a ozdobily ho razítky z brambor. Po namáhavé práci odpočívaly, poslouchaly svůj dech a zjišťovaly, proč naše tělo potřebuje spát. A co dělat, když tělo nespí? Děti si navzájem vyprávěly jaký mají zájem, kroužek a co dělají ve volném čase. Navštívily jsme výstavu drobných zvířat pořádanou VOŠ a SZeŠ Benešov. Od studentů se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o chovu zvířat. Celý týden zakončilo společné cvičení s prvňáčky, při kterém si všichni pořádně protáhli tělo. Na páteční oběd děti odcházely spokojené s medailí na krku.  

  

Výtvarno-přírodopisná exkurze 9. tříd

Lubor Brázda | Aktuality

Za deštivého rána jsme se sešli před školou natěšení na paleontologické naleziště a malování  zvířat v ZOO. Naštěstí nám počasí ukázalo příjemnější tvář a my se mohli těšit z barevného podzimního dne. Zajímavý zážitek nám poskytlo naleziště, kde jsme v písku pomocí lopatiček  odkryli zbytky ichtyosaura, amonita a zkamenělé dřevo . Prošli jsme si geologickou stezku a pak už jsme se vydali po skupinách do jednotlivých pavilonů , abychom se pokusili zvířata nakreslit.

Exkurze se vydařila a naše obrázky vystavíme ve škole.

Den zdravého životního stylu v 1.C

Helena Brejlová | Aktuality

I v 1.C jsme se v pátek 20.10. zabývali zdravým životním stylem. Vyprávěli jsme si o zemi zvané “Hranolkov” – jací lidé v ní žili, proč byli nešťastní a kdo a jak místním obyvatelům pomohl. V tělocvičně jsme si zasportovali a po zdravé svačince od rodičů jsme si připomněli, jak si správně čistit zoubky. Nakonec jsme se učili, co je a není zdravé jíst a z obrázků potravin jsme ve dvojicích vytvořili postavičky Zdravíčka a Nezdravíčka. Byl to moc hezký projektový den.Dozvěděli jsme se mnoho nového a užili si společně spoustu zábavy. Už teď se těšíme na příště.

Florbalový turnaj mezi třídami 2. stupně

Lubor Brázda | Aktuality, Tělocvik

Ve dnech 24. a 25. 10. se konal tradiční Týden zdravého životního stylu, ve kterém na 2. stupni nesměl chybět florbalový turnaj.
V úterý 24. 10. hrály 8. a 9. třídy. Byla tam skvělá atmosféra, paní učitelky a páni učitelé nás povzbuzovali. K vidění byly krásné góly. Zápasy byly velmi napínavé, jelikož se všichni snažili a bojovali, co to šlo, ale nějak to dopadnout muselo.
Výsledky:
1. místo – 8.C
2. místo – 9.C
3. místo – 8.B
4. místo – 9.B
5. místo – 9.A
6. místo – 8.A
Ve středu se spolu utkaly 6. a 7. třídy. Opět všichni podávali ty nejlepší výkony, do poslední chvíle byly třídy v napětí, jak se vlastně umístily. Mezi některými třídami byl rozdíl pouze 1 bod.
Výsledky:
1. místo – 7.C
2. místo – 7.B
3. místo – 6.C
4. místo – 7.A
5. místo – 6.D
6. místo – 6.A
7. místo – 6.B
V každé třídě byl ještě vyhlášen nejužitečnější hráč (foto na konci).
Děkujeme všem organizátorům za tento velmi povedený turnaj a všem žákům přejeme další sportovní úspěchy.
Denisa Hebíková 8.B

Den zdravého životního stylu v 1. D

Helena Brejlová | Aktuality

V pátek se naše třída zúčastnila projektového dne „Týden zdravého životního stylu“. Ráno jsme začali povídáním o tom, co je to zdravý životní styl. Zdůraznili jsme si, jak máme o sebe pečovat, co jíst, jak žít, abychom byli zdraví a ve správné kondici. Vytvářeli jsme koláž se zdravými a nezdravými potravinami, namalovali a vyrobili si ovocný a zeleninový talíř. Ukázali jsme si a snědli naše zdravé svačinky, které nám rodiče připravili. Povídali jsme si o tom, jak je důležité čistit si pravidelně zuby, a také jsme si čištění vyzkoušeli v praxi. Nejvíce se nám líbila pohybová činnost v tělocvičně, kde jsme si zasportovali a užili si různé disciplíny.

Zdravý životní styl – projektový den 1. A

Helena Brejlová | Aktuality

V pátek 20. 10. byl zvláštní den. Neučili jsme se, ale přesto jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí. S paní učitelkou jsme si povídali o tom, co je prospěšné našemu zdraví. Že máme nejen zdravě jíst, sportovat, být na čerstvém vzduchu, pečovat o své tělo, ale v čistotě udržovat i svůj pokojíček. Každý také prozradil, co nejraději jí a pije.

Druhou hodinu jsme se vydali do tělocvičny, kde jsme na různých stanovištích rozhýbali svoje těla. Bylo to náročné, někteří z nás se pěkně zapotili. Odměnou pro nás byla svačina, kterou nám do školy chystají naše maminky nebo babičky. A pak hurá do umývárny, tam jsme si poctivě vyčistili naše zoubky. Po návratu do třídy si každý vyrobil svoji potravní pyramidu. To abychom věděli, čeho máme jíst více a že mlsání není příliš zdravé. Než jsme odešli do ŠD, ještě jsme nakoukli do našich skříněk ve třídě. Vypadalo to, že tam byl nějaký skřítek nezbeda a naše věci rozházel. Tak jsme si vše pěkně uklidili a hurá do družiny.

 

                                                                                     žáci 1. A

foto a text: Mgr. Hanušová Dana

 

 

Den zdravého životního stylu v 1.B

Helena Brejlová | Aktuality

Téma, jak se chovat, abychom se udrželi zdraví a v kondici, nám ve čtvrtek uvedl pan policista z Městské policie Benešov. Prostřednictvím zajímavých příběhů nám vysvětlil, jak optimálně reagovat na vzniklé situace. Povídání s ním nás velmi bavilo.

V pátek jsme se do oblasti péče o své zdraví ponořili naplno. Vysvětlili jsme si, co vlastně zdravý životní styl je a jaké činnosti pod něj spadají. Mluvili jsme o tom, jak žít, abychom byli zdraví a fit. Po sportování jsme se občerstvili zdravými svačinkami, které nám rodiče připravili (byla to úplná výstava zdravých potravin), a po svačině jsme si názorně předvedli, jak si správně čistit zuby. Za zpestření celého dne považujeme výrobu rybičky z ovoce a zeleniny. Tak se nám líbila, že nám jí bylo líto sníst.

Z fotografií je patrné, jak jsme si to spolu užili.

Text: Mgr. Ludmila Bednářová

Přespolní běh – Republikové finále 2017

Lenka Kunstová | Aktuality, Tělocvik

Dne 19. 10. 2017 se v Malšově Lhotě u Hradce Králové uskutečnilo Republikové finále v přespolním běhu pod názvem “Běháme s BK Tour”.

Družstvu našich dívek (Kučerová Aneta, Kučerová Karolína, Peterková Eliška, Šedivá Julie, Šnajdrová Darina a Ludvíčková Petra) se podařil vynikající výsledek. V plně nabité konkurenci (akce se zúčastnily všechny kraje ČR!) se umístily na super vynikajícím 6. místě! Jen pro dokreslení – počet závodníků v kategorii byl 88.

Děvčatům patří velké díky za předvedené výkony.

Blahopřejeme a těšíme se na další sportovní zážitky.

Bleskový sběr papíru – výsledky

Lubor Brázda | Aktuality

Bleskový sběr papíru I. stupeň

          10. a 11. října 2017

Kategorie:  přípravná třída a 1. – 2. třídy 

 
             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 2. A 1 531,50 kg 52,81 kg
  2. místo 1. B 612,70 kg 21,88 kg
  3. místo 1. D 509,00 kg 21,20 kg
  4. místo 1. C 515,40 kg 20,62 kg
  5. místo 1.A 505,90 kg 17,44 kg
  6. místo 0. P 230,00 kg 16,43 kg
  7. místo 2. D 442,80 kg 15,27 kg
  8. místo 2. B 424,00 kg 14,62 kg
  9. místo 2. C 234,90 kg 9,78 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Kateřina Slivanská(2.A) – 535kg 
             

Kategorie:  3. – 5. třídy

     
             
      celkem průměr na žáka
  1. místo 5. A 942,40 kg 31,41 kg
  2. místo 3. C 548,00 kg 30,40 kg
  3. místo 5. B 551,30 kg 19,68 kg
  4. místo 4. A 504,00 kg 18,50 kg
  5. místo 5. C 435,50 kg 16,75 kg
  6. místo 3. B 352,00 kg 14,60 kg
  7. místo 3. D 269,30 kg 11,70 kg
  8. místo 3. A 296,20 kg 11,39 kg
  9. místo 4. D 252,10 kg 10,08 kg
  10. místo 4. C 207,00 kg 9,80 kg
  11. místo 4. B 183,70 kg 6,80 kg
  12. místo 3. E 76,50 kg 3,20 kg
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: David a Vojta Losovi (3.C) – 366kg  
          183 kg každý 
             
Celkem nasbíráno na I. stupni:  9.624,2 kg

 

Bleskový sběr papíru II. stupeň

          11. října 2017  

Kategorie 6. a 7. tříd

     
             
      celkem   průměr na žáka  
  1. místo 7. A 1016,5 kg   33,8 kg  
  2. místo 7. B 364,0 kg   14,6 kg  
  3. místo 6. B 260,0 kg   11,3 kg  
  4. místo 7. C 275,8 kg   10,6 kg  
  5. místo 6. A 165,0 kg   6,1 kg  
  6. místo 6. D 155,3 kg   6,0 kg  
  7. místo 6. C 144,0 kg   5,5 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Aneta Vojtíšková (7. A) – 347 kg
             

Kategorie 8. a 9. tříd

     
      celkem   průměr na žáka  
  1. místo 9. A 256,5 kg   9,2 kg  
  2. místo 9. C 144,0 kg   6,3 kg  
  3. místo 8. A 178,0 kg   6,1 kg  
  4. místo 8. B 168,0 kg   5,6 kg  
  5. místo 9. B 132,0 kg   5,5 kg  
  6. místo 8. C 91,0 kg   3,4 kg  
             
Nejlepší jednotlivec v kategorii: Lucie Zemanová (9. C), Nela Nováková, Zuzana Veselá (9. A) – 90 kg
Celkem nasbíráno na II. stupni:  3 350,1 kg