Advent v přípravce

Lubor Brázda | Aktuality, Přípravná třída

Prosinec byl v přípravné třídě ve znamení velkého “těšení se”. Nejdřív to byl Mikuláš, kterého jsme přivítali v doprovodu andělů a čertů, trochu jsme se báli, ale čerti nikoho nechtěli a všechny děti dostaly velkou nadílku. Na odpoledním čertím bále se školní družinou jsme si proto s radostí pořádně zařádili. A pak už to byl Ježíšek, kterého děti netrpělivě očekávaly, ale ten čas se tak vlekl.. Aby nám čekání uteklo, napsali jsme mu dopis, vyzdobili třídu a pořádně si procvičovali prstíky při tvoření vánočních ozdob, řetězů, při pečení a zdobení perníčků a při vytváření keramického svícnu pro rodiče. Děti okouzlilo vyprávění o narození Ježíška, upravili jsme si ho a vytvořili divadelní představení, ke kterému především kluci vytvořili a namalovali kulisy. Pro inspiraci jsme navštívili výstavu betlémů v Muzeu Podblanicka, na které si děti prohlédly betlémy a postavy z různých materiálů. Na výstavě si děti nazdobily a ochutnaly perníčky a do školy si na dotvoření odnesly svůj papírový betlém. Ve čtvrtek 21. 12. naše vánoční chystání vyvrcholilo Vánoční besídkou s rodiči. Děti přivítaly diváky zpěvem, hrou na flétnu, zazpívaly zimní písničky a zahrály divadelní představení Putování do Betléma, na které maminky a babičky připravily skvělé kostýmy. Společně s rodiči jsme pak rozbalili dárky, které nám do třídy nadělil Ježíšek, a ochutnali vánoční cukroví. Ježíška jsme oslavili a teď už se můžeme těšit na společné zážitky v novém roce:-)

VÁNOCE PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY

Veronika Švarcová | Aktuality

Stejně jako loni uspořádala i letos naše třída vánoční sbírku pro opuštěné pejsky. Od 4. prosince jsme vybírali piškoty, konzervy a další dobrůtky, abychom je společně 21. 12. za pomoci ochotné maminky dopravili do Psího útulku v Maršovicích. I když zrovna pršelo a byla dost velká zima, návštěva se vydařila. Pohráli jsme si s pejsky, vyvenčili je a zpříjemnili jim tak čekání na nového páníčka. S paní ošetřovatelkou jsme pak probrali všechny možnosti, jak zlepšit podmínky pro pejsky, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v nouzi. Fotky z této akce nám budou připomínat, že jsme udělali něco hezkého a pomohli tam, kde to je potřeba. Moc děkujeme všem, kteří do naší sbírky přispěli, protože i pejsci si zaslouží krásné Vánoce.

Žáci 7.C

5.C v knihovně zjišťovala pověsti o Benešovsku

Lubor Brázda | Aktuality

Dne 20. prosince navštívila naše třída Městskou knihovnu v Benešově. Tématem byly pověsti Benešovska.
Po příchodu do knihovny paní učitelka třídu rozdělila do 4 skupin. Začali jsme losováním lístečků, na kterých byly literární žánry a zvlášť byly jejich názvy. Přiřadili jsme lístečky k sobě a zjistili jsme, že nám název jednoho literárního žánru chybí. Uhodli jsme, že se jedná o pověsti.

Naše první pověst byla o nás Benešácích. Dostali jsme úkol doplnit podle obrázků slova na papír. Když jsme příběh dokončili, zjistili jsme, že se lidem, kteří bydleli v Benešově, říkalo POVIDLÁCI. Druhou pověst jsme museli podle daných slov vymýšlet sami a zjistit, jak by měla vypadat. Všichni jsme to hezky zvládli a paní knihovnice nám pověst převyprávěla. Její název byl “Proč okolo Sembratce rostou slzičky“. Dozvěděli jsme se, že to bylo proto, že jedna dívka, jménem Zdeňka, měla ráda chlapce, který odešel na vojnu a zemřel. Plakala a plakala, a proto se říká, že na Sembratci rostou slzičky.
Třetí pověst byla o Polském vrchu. Zde kdysi stála šibenice, na kterou lidé pověsili cikánku. Duch této cikánky brzdí lidem auta, když jedou okolo tohoto vrchu.
Čtvrtá pověst vyprávěla o obraze ve Vrchotových Janovicích. Visel tam obraz nevěsty, která byla smutná, protože si nechtěla vzít vybraného ženicha. Za trest ji zazdili a ona v tomto zámku straší dodnes.
Pátá pověst byla o blanických rytířích. Říkali jsme si o sv. Václavovi, jenž prý zachránil lvíče, které zkamenělo, ale srdce mu stále bije. A až bude našemu národu nejhůře, lvíče vzbudí blanické rytíře, kteří nám pomohou. Posledním úkolem bylo vyhledat, kde leží zkamenělé lvíče. Na konci programu jsme dostali malou odměnu za naši šikovnost a vrátili jsme zpět do školy.
NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BYLA MOC HEZKÁ A POUČNÁ.

Zuzana Procházková a Barbora Šarfová 5.C

Vánoční tvoření ve Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole

Veronika Švarcová | Aktuality

Začátkem prosince připravila VOŠ a SZeŠ v Benešově soutěž pro základní školy z okolí. Předmětem soutěže byla práce s přírodními materiály s tématem vánoční výzdoby. Jednotlivci přizdobovali pokojovou rostlinu a skupinky vázaly a zdobily závěsný adventní věnec. Soutěže se zúčastnilo devět ZŠ. Naši žáci obsadili v družstvech (skupinkách) šesté místo a z jednotlivců se nejlépe umístila na šestém místě Sára Nováková. Naši školu reprezentovali Soucha Ondřej, Prchlík Adam, Burian Jakub, Nováková Sára, Patrasová Kateřina a Žďárská Kateřina. Dekorace byly pořádající školou hodnoceny velice kladně, zazněla slova o poloprofesionální práci. Všechny dekorace zdobí od soutěže prostory školy.

Přípravka s redaktory Labyrintu tvořila časopis

Lubor Brázda | Aktuality, Přípravná třída

Dnes jsme přivítali naše nejmenší spolužáky z přípravné třídy u nás v Labyrintu. Naším úkolem bylo dětem ukázat, jak a kde tvoříme nás školní časopis. Všichni jsme zasedli do počítačové učebny a začali pracovat. Výsledkem bude jeden dlouhý rozhovor, který brzy naleznete na stránkách našeho webového časopisu. Moc jsme si to s dětmi užili, děkujeme jim za milou návštěvu.

Redaktoři školního časopisu Labyrint

Ocenění Středočeského kraje pro naše florbalistky a redakční radu časopisu Labyrint

Lubor Brázda | Aktuality

Dnes 18. prosince se uskutečnilo oceňování žáků Středočeského kraje za mimořádné úspěchy ve školním roce 2016/17 hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou. Letos se tato akce konala na půdě Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze. Program byl rozdělen na 2 části. První začala od 10 hodin, zde byli oceněni žáci za vědomostní a literární soutěže. Druhá část vypukla ve 13 hodin, zde zasedli žáci a studenti, kteří vynikli ve sportovních soutěžích.
My z časopisu jsme se vydali na 10. hodinu společně s Tobiášem Truhelkou, který byl oceněn za 2. místo v republice v soutěži Matematický klokan. Samotné poděkování probíhalo v zasedací místnosti, kde si všichni zúčastnění došli pro diplom a poukázky do Hervisu, které předával nový ministr školství Robert Plaga. Od jedné hodiny byly oceněny i naše florbalistky, které vyhrály 1. místo v republice. Po obou částech bylo vždy připravené výborné občerstvení.
Z Krajského úřadu Středočeského kraje jsme se tramvají vydali zpět na náš rychlík. Cestou jsme ale zažili nepříjemné zpestření. Náš rychlík v Říčanech zastavil. Za chvilku nám paní průvodčí oznámila, že lokomotiva má poruchu. Naštěstí jsme rychle přestoupili do osobního vlaku City Elephant a pohodlně dojeli domů.
Jsme rádi, že kraj myslí na své úspěšné žáky a studenty. Děkujeme, že jsme se této akce mohli zúčastnit, moc se nám to líbilo.

Vlasta Horáková, Šárka Neuwirthová a Adam Stolař


Čertí bál ve školní družině

Martina Vítová | Aktuality

Ve dnech 4. 12. a 5. 12. 2017 se ve školní družině konal již tradičně čertí bál. Děti ze všech
oddělení se na něj delší dobu připravovaly. Nejprve si vyráběly masky , s jejichž přípravou
pomohly zejména maminky. Letos převažovali čerti nad anděly. Nejméně jsme měli
Mikulášů. Pak si děti chystaly čertí kornouty a mikulášské pytlíky na sladkou nadílku.
Ve vyzdobené společenské místnosti se po oba dny střídal tanec se soutěžemi. Děti
například skákaly v pytlích, tančily s balónky, zdolávaly dráhu s medvědími tlapkami. Vítězové
z jednotlivých soutěží dostali za svůj výkon sladkou odměnu. V průběhu bálu nás navštívil
i Mikuláš, kterému děti přednesly básničky. Pak si s nimi zatančil. Na závěr jim slíbil, že když
budou hodné, dostanou nadílku ve své družině. Čertí bál jsme si všichni užili a už
se těšíme na další akce – pořad Bavíme se sami a Karneval.
Text a foto: M. Šubrtová

Adventní dílny 6. B pro přípravnou třídu

Lubor Brázda | Aktuality, Přípravná třída

Druhý adventní týden začal pro žáky ze 6. B a děti z přípravky společným adventním tvořením. Šesťáci si pro nás připravili šest dílniček, které děti postupně navštěvovaly a s pomocí svých starších spolužáků tvořily svícny, vánoční přání, PF, papírové stromečky a rýžové sněhuláky. V šesté dílně se děti naučily připravit slavnostní prostírání z ubrousku a nazdobit skleničku cukrem. Celý program se nesl ve vánoční atmosféře a na jeho konci si spokojené děti s obdivem prohlížely, co všechno dokázaly vytvořit. Slavnostní přípitek z ozdobených skleniček a sladké mlsání ukončilo vydařený projekt.