Výsledky voleb

Hana Procházková | Aktuality

Základní škola, Benešov, Dukelská 1818

V Benešově dne 19. 12. 2014

 

Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady

Dne 19.12. 2014 proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

 

Návrhy kandidátů na člena školské rady :

Kladivová Irena

Kubů Šárka

Ing. Macková Veronika

Bc. Schovánek Jindřich

Počet oprávněných voličů: 699

Počet zúčastněných voličů: 337

 

Počet hlasů     Jméno kandidáta

 

285                  Bc. Jindřich Schovánek

275                  Ing. Veronika Macková

50                    Šárka Kubů

44                    Irena Kladivová

 

Jména zvolených členů školské rady:

Bc. Jindřich Schovánek

Ing. Veronika Macková

 

Pořadí náhradníků:

Šárka Kubů

Irena Kladivová

 

Volební orgán: Mgr. Ivana Hodžová, Mgr. Iva Chobotská, Dipl.um. Jiří Doubek

 

Za správnost: 19.12. 2014 PaedDr. Hana Procházková, ředitelka školy

Vánoční projekt

Martina Vítová | Aktuality

17.12 proběhl na prvním stupni projekt Vánoce. Žáci si mohli vybrat z několika stanovišť a splnit praktickou a tematickou část. Z praktické dílny si mohli vybrat téma: ubrousková technika (ozdoba), vánoční ozdoba (zvonek), vánoční stromeček, stromeček z papíru, ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty, malování hrnečků s vánočním motivem, vánoční váza, prostřihávané ozdoby na okno, ozdoby ze šišek a z tematické dílny Vánoce v Británii, vánoční pohádkové povídání + hvězdičky, vánoční koledy, vánoční tradice a zvyky, první pomoc o Vánocích, tradice a zvyky Vánoc, Vánoce v dramatické výchově, vánoční přání, zvoneček-symbolika Vánoc. Projekt probíhal celé dopoledne, žáci si odnesli krásné vánoční výrobky a mnoho důležitý poznatků o Vánocích.

Text: M. Vítová

Vánoční jarmark na naší škole

Lubor Brázda | Aktuality

Dne 10.12. se na ZŠ Benešov Dukelská uskutečnil vánoční jarmark, kterým si každoročně zpříjemňujeme předvánoční čas a navozujeme tu správnou atmosféru.

Návštěvníci přicházeli postupně, někteří se už nemohli dočkat. Hned u vchodu do družiny bylo možné zhlédnout  pěkné vystoupení dětí z prvního stupně pod vedením paní učitelky Pallové. Poté se hlavně děti aktivně zapojovaly do předem připravených dílniček, kde na ně čekali jak žáci z devátých tříd, tak učitelé. Společně tvořili svícny z pomeranče, zdobili perníčky, vyráběli ubrousky, naučili se pedik (dekorace z proutí) nebo si připravili vánoční přáníčka. Kdy byl unaven, zašel si  pro připravené pohoštění formou cukroví, kávy nebo čaje.

Celé odpoledne panovala příjemná vánoční pohoda. Letos byli mezi návštěvníky naši školní hosté z projektu Comenius, kteří k nám přijeli z Belgie, Německa, Polska, Chorvatska a Anglie.

Během akce se tradičně prodávaly výrobky žáků naší školy, například ozdoby na stromeček, keramika a další drobnosti. Celý výtěžek opět poputuje na adopci indického chlapce a na ocelota stromového z pražské ZOO.

Rodiče, se kterými jsem hovořil, se shodli, že se jarmark opět vydařil, a to hlavně díky tomu, že se na něm podílela celá škola – žáci, vyučující, ale i rodiče, kteří napekli cukroví. Tímto všem děkuji a těším se na další rok.

 

Za ZŠ Benešov Dukelská: David Veselý 8.B

 

 

VÁNOCE PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY

Veronika Švarcová | Aktuality

Stejně jako loni uspořádala i letos naše třída 8.C vánoční sbírku pro opuštěné pejsky.

Vybírali jsme piškoty, konzervy, granule, ale i vodítka, deky a staré matrace, abychom to všechno společně 17. 12. za pomoci ochotných rodičů dopravili do Maršovic do psího útulku. I když byla zrovna dost velká zima, návštěva se vydařila. Pohráli jsme si s pejsky, vyvenčili je a tím jim alespoň trochu zpříjemnili čekání na novou rodinu. Domů jsme se vrátili sice promrzlí, ale s dobrým pocitem, že jsme udělali něco hezkého a pomohli tam, kde to je potřeba. Moc děkujeme všem, kteří do naší sbírky přispěli, a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Žáci 8.C

ZŠ Benešov, Dukelská

Zápis do 1. tříd

Lubor Brázda | Novinky

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  1.  TŘÍDY

 

zápis dětí do 1. třídy školního roku 2015/2016 se uskuteční ve  středu 28. ledna 2015 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve  čtvrtek 29. ledna 2015 od 14,00 hodin do 17,00 hodin v budově školy.

K zápisu přijdou děti narozené od 1. září 2008 do 31. srpna  2009  v doprovodu zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Současně bude probíhat zápis do školní družiny.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Vše potřebné k zápisu do prvních tříd naleznete v odkazech níže, vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese zsben@zsben.cz nebo na telefonu 317765121, 731162199.

PaedDr. Hana Procházková, ředitelka školy

 

Informace o naší škole

Zápisový lístek ke stažení

Informace o přípravné třídě

Advent v dětském oddělení knihovny v Benešově

Martina Vítová | Aktuality

Předvánoční čas je především pro naše nejmenší časem toužebného očekávání,

těšení se a velkých příprav.

Žáci třetích tříd si tento čas zpříjemnili návštěvou adventního programu v dětském oddělení knihovny v Benešově.

Paní Kalendová pro ně měla opět připravený pěkný program, který zahrnoval jak řadu poučení o tradicích a zvycích vážících se k období adventu i přímo k vánočním svátkům, tak i různé hry a soutěže.

Čas strávený v příjemném prostředí, hezké povídání i zajímavé informace jistě všem dětem přinesl nové zážitky a ukrátil čekání na nejkrásnější svátky v roce.

Text a foto: Ivana Pallová

koncert skupiny Réva

Martina Vítová | Aktuality

15.12 se žáci zúčastnili hudebního představení Réva. Byla to cimbálová kapela ze Zlína, která hraje všechny hudební žánry. Zpívali se žáky koledy a připomněli také vánoční zvyky, které si děti vyzkoušely a dostaly malou odměnu. Na závěr žákům zahráli píseň od skupiny Kabát. Dětem se vystoupení líbilo.

Text: Světlana Mixánová

Foto: Martina Vítová