Žákovská rada

Lubor Brázda | Aktuality

V průběhu září došlo ke změně obsazení Žákovské rady naší školy. Její aktuální členy najdete na tomto místě. Předsedkyní ŽR pro školní rok 2008/2009 byla zvolena Pavla Nulíčková z 9. B.

Pavla Nulíčková

Projekt IKC schválen

Lubor Brázda | Aktuality

projekt - hlavička 1projekt - hlavička 2    projekt - hlavička 3     projekt - hlavička 4     projekt - hlavička 5     projekt - hlavička 6

Ve středu 10. září 2008 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo projekt, který jsme předložili v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu realizace projektu vznikne na naší škole moderní Informační a komunitní centrum spojené s knihovnou a studovnou.  V prostorách tohoto centra bude především probíhat výuka jazyků včetně českého a dalších naukových i estetickovýchovných předmětů s využitím nainstalované didaktické techniky. Probíhat zde budou malé kulturní a vzdělávací akce typu přednášek a prezentací pro třídy, sídlit zde bude školní knihovna.V odpoledních hodinách bude centrum volně přístupné pro žáky, kde budou moci smysluplně a také bezplatně trávit svůj čas, požádat o pomoc s přípravou na vyučování, využívat materiální a technické zázemí naší školy (počítače, internet, encyklopedie, různé učebnice, časopisy, fond knihovny, multimediální záznamy, …). K většímu využití didaktické techniky centra budou sloužit výukové materiály, které vyučující v rámci projektu vytvoří a poskytnou svým kolegům.

Schválení projektu za bez mála 3 miliony korun je odměnou za náročnou práci při přípravě projektu a výzvou k neméně náročným úkolům, které nás čekají při jeho realizaci.

Třídní schůzky UR

Lubor Brázda | Aktuality

Ve čtvrtek 25. září proběhnou na naší škole třídní schůzky Unie rodičů. Na 1. stupni začínají v 15:30 hodin a na druhém v 16:00 hodin.

Ve třídách 6. A a 9. C se budou schůzky vyjímečně konat v úterý 23. září od 16:00 hodin.

Slavnostní předávání Ajaxova zápisníku

Lubor Brázda | Aktuality

Ajax – policejní pes a policista Standa se od 10. 9. 2008 stali novými pomocníky žáků druhých tříd na jejich cestě za poznáním v učebním předmětu Člověk a jeho svět. Budou je provázet nástrahami v dopravních situacích, poradí, jak se zachovat v případě různých mimořádných událostí, jak pěstovat dobré mezilidské vztahy, či jak se postarat o vlastní bezpečí. Ajaxův zápisník předala 74 druhákům mluvčí Policie ČR Zuzana Stránská v tělocvičně školy.

PaedDr. Ivana Pallová

Předání Ajaxova zápisníku

Loňské sportovní úspěchy

Lubor Brázda | Aktuality

Zde je výčet několika sportovních úspěchů našich žáků. Ještě jednou děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy v minulém školním roce a přejeme hodně úspěchů v tom letošním.

Preventan Cup 2008 (2. místo okresní finále dívek ve vybíjené)

Mc Donald´s Cup (3. místo okresní finále kopaná chlapci)

Házená Netvořice (okresní turnaj žákyň 1. místo)

Atletická všestrannost Vlašim (1. místo)

Házená Netvořice (okresní turnaj chlapců – 3. místo)

Atletika – Pohár Rozhlasu (1. místo mladší chlapci)

Atletika – Pohár Rozhlasu (2. místo starší chlapci)

Basketbal (krajské kolo dívky 3. místo)

O pohár ředitele MSZ kopaná ( 3. místo kategorie 8.-9.)

Atletický čtyřboj Vlašim (2. místo 8.-9.)

Florbal (krajské kolo hoši 2. místo)

Pohár Rozhlasu – mladší chlapci – 1. místo Okresní kolo i Krajské kolo

Florbal – 1. místo – okresní přebor dívek i chlapců
              4. místo – krajské kolo dívek

              Kvalifikace na Republikové finále chlapců – 3. místo

Basketbal – 1. místo – okresní přebor dívek

 

 

úspěchy 2007/2008

1. září prvňáčků

Lubor Brázda | Aktuality

První září bylo určitě nejdůleležitější pro naše prvňáčky. Doufáme, že splnil jejich očekávání a přejeme jim jen samé úspěchy a radost z poznávání a učení.

Prvňáčci

Zdroj: Benešovský deník

Zájezd do Anglie

Helena Brejlová | Aktuality

Informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří pojedou na poznávací zájezd do Anglie se uskuteční ve čtvrtek 11. září 2008 v 15. 00 v učebně Aj II, II. patro školy.