HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

Lubor Brázda | Výchovný poradce

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

Září

1.    Vyplnění dotazníku o předběžném zájmu

2.    Možnost se přihlásit na vykonání šetření profesní orientace PPP Benešov

Říjen

1.    Odeslání žádostí o šetření profesní orientace PPP Benešov

2.    Získávání všech dostupných informacích o školách (VP, Úřad práce, letáky, brožury, Internet, …)

3.    Vydání přihlášek ke studiu v uměleckých oborech

Listopad

1.    Návštěva Přehlídky škol okresu Benešov – KC Karlov

2.    Dny otevřených dveří v jednotlivých středních školách

3.    Odevzdání přihlášek ke studiu v oborech s talentovou zkouškou a konzervatořích do 15. 11. 2007

4.    Odeslání přihlášek do škol s uměleckými obory do 30. 11. 2007 

Prosinec

1.    Dny otevřených dveří v jednotlivých středních školách

2.    Vydání přihlášek na SŠ rodičům vycházejících žáků, informace o způsobu jejich vyplnění, odevzdání a o průběhu přijímacího řízení

Leden

1.    Dny otevřených dveří v jednotlivých středních školách

2.    Kontrolování vyplněných přihlášek

3.    Talentové přijímací zkoušky v oborech s talentovou zkouškou 14. 1. 2008

4.    Talentové zkoušky v konzervatořích od 15. 1. do 31. 1. 2008 

Únor

1.    Vyplňování a odevzdávání přihlášek, nejpozději do 28. 2. 2008

Březen

1.    Odeslání přihlášek na střední školy do 15. 3. 2008

2.    Příprava na přijímací zkoušky 

Duben

1.    l. kolo přijímacího řízení  21. 4. 2008

2.    Kontrola výsledků 1. kola přijímacího řízení (předložení dopisu o výsledku VP)

3.    Napsání možných odvolání

Květen

1.    2. kolo přijímacího řízení   (pouze pro žáky nepřijaté v 1. kole)

2.    Kontrola výsledků 2. kola přijímacího řízení (předložení dopisu o výsledku VP)

3.    Napsání možných odvolání 

Červen

1.    Závěrečné hodnocení

2.    Přehled o umístění vycházejících žáků

HALOWEENSKÁ DÝNĚ

Lubor Brázda | Aktuality

8. třídy vyhlašují III. ročník soutěže

HALOWEENSKÁ DÝNĚ

pro žákovské kolektivy 2. stupně. Vyřezanou dýni přinesou zástupci v pondělí 22.října 2007 před vyučováním ke sborovně. Vítěze bude vybírat žákovská rada a dýně budou vystaveny na chodbě do středy 24.října.

 

Čekáme velkou účast!