Jak se dělá galerie 4. ročník

Mgr. Jana Šeborová | Aktuality

Žáci čtvrtých tříd navštívili v závěru měsíce února Muzeum umění a designu v Benešově. Byl pro ně připraven edukační program s názvem Jak se dělá galerie. Děti se nejprve seznámily s prostorami muzea a pak si v komunikačním kruhu o svých zkušenostech s návštěvou muzeí, výstav a s různými způsoby kontaktu s uměním popovídaly. Zábavnou formou získaly informace o fungování muzea či galerie.

Asi nejzajímavější pro ně byla praktická část programu, kdy si zahrály na výtvarníky, architekty a kurátory výstavy a vyrobily si vlastní „galerii“. Svoje malé galerie si poté mohly odnést s sebou a vyzdobit si jimi svoje třídy.

PaedDr. Ivana Pallová