Informace o přípravné třídě

Hana Procházková | Novinky

 

CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

 • výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin
 • dětem bude k dispozici stravování ve školní jídelně a dopolední svačina, po dohodě i pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:30 do 17:00 hodin
 • docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky
 • děti jsou v péči kvalifikovaného pedagoga
 • velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (max. 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC
 • děti mají k dispozici i počítačovou učebnu a tělocvičnu
 • společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

 • vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
 • rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání)
 • hudební výchova
 • výtvarná výchova
 • pracovní výchova
 • tělesná výchova

CO JE TŘEBA UDĚLAT, POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ?

 • vyzvednout si „žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy“ (nejlépe v den zápisu)
 • nejdéle do 31. 5. 2023 odevzdat vyplněnou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou z příslušného školského poradenského zařízení a odb. lékaře
 • přípravná třída se pro školní rok 2023/2024 otevře pouze při minimálním počtu 10 žáků (předpokladem je povolení PT KÚ  Středočeského kraje)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY (dále PT):

 • dítě s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky
 • datum doručení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu:

 317765121, 731162199.