Zápis dětí do 1.třídy pro školní rok 2023/24

Hana Procházková | Novinky

              Termín zápisů do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2022/2023 bude probíhat 4. 4. 2023 a 5. 4. 2023 vždy od 14 do 17 hodin v budově školy.

Pro koho je zápis povinný?

K zápisu pro školní rok 2023/2024 přijdou děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna  2017  v doprovodu zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Současně bude probíhat i zápis do školní družiny.

Jaká jsou kritéria pro přijetí na Základní školu Benešov, Dukelská 1818?

Ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 1818, příspěvkové organizace, PaedDr. Hana Procházková, stanovuje kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

  1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy Benešov, Dukelská 1818, příspěvkové organizace, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Benešov č. 2/2022 vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvod.

V případě volných míst z hlediska celkové kapacity školy bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou o přijetí těchto žáků rozhodovat tato pomocná kritéria:

  1. Sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy Benešov, Dukelská 1818
  2. Ostatní žadatelé o přijetí.

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme 3 třídy pro první ročník. Počet přijímaných dětí se odvíjí od naplnění maximální kapacity školy.

Odklad povinné školní docházky 

Lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 Vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu:

 317765121, 317765113, 731162199.    

Bližší informace k organizaci zápisu budou zveřejněné 17. 3. 2023 na www.zsben.cz

 

PaedDr. Hana Procházková

ředitelka školy