Zemědělství žije!

Marcela Vlkannova | Aktuality

V prvním a druhém listopadovém týdnu jsme realizovali besedy ve spolupráci s ing. Píchou ze Zemědělského svazu České republiky. Beseda o zemědělství a životě na venkově proběhla u dvou tříd 8. ročníku a dvou tříd 7. ročníku. Pro další třídy plánujeme v lednovém termínu. Besedy byly zaměřené na zemědělství v souvislosti s možnou volbou povolání i jako rozšíření učebního bloku předmětu „Člověk a svět práce, pěstitelství a chovatelství“. Žáci získali náhled do dnešního způsobu zemědělství, přístupu ke krajině i zvířatům, k zemědělství jako významnému sektoru společnosti. Možná trochu jiný přístup, než jak ho znají z vyprávění prarodičů z dob, kdy v zemědělství pracovalo více lidí nebo u většiny domů na vesnici či na  okrajích měst byla užitná zahrádka, přístřešek na králíky, slepice apod. 

 

Ing. Dana Pitelková