Archeologové na Dukle

Marcela Vlkannova | Aktuality

V pátek 30. 9. 2022 se konal na naší škole výukový program pro 6. ročník, který byl věnovaný období pravěku. Byla připravena tři stanoviště, jedno z doby kamenné, druhé z doby bronzové a třetí z doby železné.

Na stanovišti z doby kamenné měl každý možnost „osahat si“ některé předměty z této doby. Většinou se jednalo o repliky, ale v jednom případě jsme dostali do rukou originál, který byl 6000 let starý. Nejvíce všechny žáky zaujala pravěká vrtačka, kterou jsme si mohli i vyzkoušet.

Na stanovišti z doby bronzové jsme se dozvěděli o výrobě bronzových nástrojů. Prohlédli jsme si repliky náramků a náhrdelníků. 

Nejvíce většinu z nás však zaujalo stanoviště s archeologickými výzkumy z doby železné. Šlo o ukázku hrobu, který mohou archeologové při vykopávkách najít. Zajímavý byl i příběh muže, který v pravěku umrzl v Alpách a jeho pozůstatky byly objeveny teprve nedávno.

Výukový pořad byl poučný, ale i zábavný. Moc se líbil nejen mně, ale i ostatním spolužákům.

Za 6. třídy Tereza Neradová, 6. A