Besedy ÚP pro 8. třídy

Marcela Vlkannova | Aktuality

Tento týden se pro žáky 8. ročníku konaly besedy s ÚP. Cílem bylo podat žákům uceleně nejdůležitější informace, které jim pomohou při volbě střední školy a budoucího povolání.

Žáci se tak dozvěděli, jakou funkci má ÚP, jaká je hierarchie škol v našem státě, jak se liší studium na různých typech škol…

Beseda byla velmi zajímavá a děti nyní mají lepší představu o velkém rozhodnutí, které je příští rok čeká.

Třídní 8. tříd