Tři králové v přípravce

Lenka Navrátilová | Přípravná třída

Nový rok jsme s dětmi začali povídáním o tom, co prožily o Vánocích, jaké dárky jim nadělil Ježíšek a jak slavily příchod nového roku. Další dny už patřily svátku Tří králů. Povídali jsme si o třech mudrcích, Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, kteří se vypravili s drahocennými dary do Betléma, uctít právě narozeného Ježíška. Hráli jsme hru „Jak tři králové hledají Ježíška“, vyráběli papírové koruny, které jsme krásně ozdobili, věštili z hrnečků, jaký budeme mít nový rok a naučili se básničku „Na Tři krále“. Celým týdnem nás provázela koleda „My tři králové jdeme k vám“, kterou jsme si prozpěvovali i na procházce. Svátkem Tří králů jsme se rozloučili s Vánocemi.