Čerti a andílci

Lenka Navrátilová | Přípravná třída

V pátek 3.12.2021 nepřišly do přípravky žádné děti. Třída se však brzy zaplnila andílky a čerty, které čekalo plnění mnoha úkolů, které jim připravil Mikuláš. Mezi ně patřilo hledání ztraceného čerta, kresba nalezeného čerta, zpěv Mikulášské písničky, počítání hvězdiček pro andílka a spousta dalších. Za splnění všech úkolů čekala všechny sladká nadílka.