Informace pro rodiče – ošetřovné

Hana Procházková | Novinky

Vážení rodiče,

níže je odkaz na stránky České správy sociálního zabezpečení – informace ohledně tiskopisu žádosti  o ošetřovné, které může požadovat rodič dítěte v karanténě, vydává ho škola. kontakt:

email – prochazkova@zsben.cz

sms: 731162199

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf