Návštěva ekocentra – 2.B a 2. C

Michaela Turziková | Aktuality

V pondělí 30. 9. navštívily třídy 2. B a 2. C naší školy společně Toulcův dvůr, středisko ekologické výchovy v Praze Hostivaři, které tvoří komplex památkově chráněných budov a přírodní areál zahrnující sad, pole, louky, lužní les a mokřad.
Druháci se zúčastnili ekologického výukového pořadu Na statku, seznámili se s chovem domácích zvířat, podívali se do chlévů i výběhů a zvířata nezapomněli nakrmit.
Děti se během prohlídky staly kontrolory kvality jejich života.Dozvěděly se, že i domácí mazlíčci mají své potřeby, které je třeba naplnit.
Domů odjížděli všichni spokojení, plni nových dojmů a zážitků.

Mgr. Hana Pechačová a Mgr. Jiřina Jandačová