Výlet do Tábora

Hana Dvořáková | Aktuality

Dne 5. 6. 2019 jsem se svou třídou 7. B a třídou 7. D jel na výlet do Tábora. Nejprve jsme navštívili STRAŠIDELNÉ PODZEMÍ, které jsme si prošli ve skupinách. Dále jsme přešli do HUSITSKÉHO MUZEA, kde jsme měli připravený zajímavý program, který jsme zakončili vyplněním pracovních listů. Jako sladká tečka byla prohlídka MUZEA ČOKOLÁDY A MARCIPÁNU, kde jsme obdivoval především detailní díla. (Jan Mikolášek, 7. B)

Text: Jan Mikolášek

Foto: Hana Dvořáková