Ekocentrum ve Vlašimi

Hana Dvořáková | Aktuality

Dne 30. 5. 2019 jsem se svou třídou 7. B navštívil ekocentrum ve Vlašimi, kde jsme měli připravený program: „Co se skrývá na dně.” V první části jsme si povídali o vodě a byli jsme seznámeni se základními postupy hydrobiologického průzkumu. Ten jsme si posléze ve skupinách sami prakticky vyzkoušeli. V druhé části jsme podle získaného materiálu hodnotili čistotu vody ve zkoumaných lokalitách. Exkurzi jsme si i přes menší problémy s bahnem moc užili.

Text: Jan Mikolášek (7. B)

Foto: Hana Dvořáková