Plavecký výcvik – 2. A, D

Helena Brejlová | Aktuality

V rámci hodin tělesné výchovy absolvovali žáci 10 lekcí plavání. Během výcviku byli žáci rozděleni do družstev podle plaveckých dovedností. Ti zdatnější zdokonalovali své plavecké styly, ostatní se snažili získat alespoň základy. V hodinách využívali různé pomůcky, sjížděli skluzavku. Nejoblíbenější byla vířivka a malý bazén – tam propukaly ty pravé vodní hrátky. Poslední hodinu spolu žáci soutěžili v různých plaveckých dovednostech a obdrželi „Mokré vysvědčení“.

Text, foto: Mgr. Dana Hanušová