Prvňáčci doplavali

Michaela Turziková | Aktuality

Chlapci a děvčata z 1.A se v průběhu jarních měsíců zúčastnili kurzu plavání. Proběhlo celkem deset lekcí, ve kterých si, rozděleni do třech skupinek, zdokonalili své plavecké dovednosti. Již od začátku byli všichni moc šikovní a zaslouženě lektorkami chváleni. Na závěr celého výcviku si děti doplavaly pro Mokrá vysvědčení. Všem odvážným plaváčkům blahopřejeme a těšíme se s nimi na další sportovní lekce.
Michaela Turziková a Monika Nováková