ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

Lubor Brázda | Novinky

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

 zápis dětí do 1. třídy školního roku 2019/ 2020 se uskuteční ve  středu 3. dubna 2019 od 14,00 hodin do 17,00 hodin a ve  čtvrtek 4. dubna 2019 od 14,00 hodin do 17,00 hodin v budově školy.

 K zápisu přijdou děti narozené od 1. září 2012 do 31. srpna  2013  v doprovodu zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Ve školním roce 2019 – 2020 budeme otevírat tři první třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2019/ 2020:

  1. Přednostně přijímáme žáky ze svého spádového obvodu.
  2. Přednostně přijímáme žáky, kteří budou mít v naší škole k datu 1.9.2019 sourozence.
  3. V případě, kdy počet nespádových dětí převýší počet volných míst, rozhodne o přijetí žáků los.

Současně bude probíhat i zápis do školní družiny.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vše potřebné k zápisu do prvních tříd naleznete  na  www.zsben.cz, vaše dotazy rádi zodpovíme na adrese prochazkova@zsben.cz nebo na telefonu 317765121, 731162199.

 

Zápisní list si můžete stáhnout zde a vyplnit doma.

 

                                                                               PaedDr. Hana Procházková

                                                                                              ředitelka školy