Pasování prvňáčků na čtenáře

Lubor Brázda | Aktuality

Pasovani

Dne 5. června 2007 se v Městské knihovně Benešov konala ojedinělá akce „Pasování na čtenáře“. Zúčastnily se jí děti z 1. B ZŠ Benešov Dukelská s třídní učitelkou Mgr. Ilonou Kubátovou.

            Každý žák přečetl slavnostní slib čtenáře, jak se bude ke knížkám chovat. Poté byl králem pasován na rytíře řádu čtenářského. Od vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče MÚ Benešov Mgr. Hany Jiráskové si vyzvedl pamětní list a z rukou místostarosty Jaroslava Durase obdržel hezkou knihu. Akci přišli podpořit i rodiče žáků.

            Slavnost probíhala v milé, příjemné atmosféře. Za její zorganizování děkujeme pracovnicím městské knihovny v čele s paní ředitelkou Mgr. Danou Vykoukalovou. Každý čtenář obdržel i svůj jmenovací list.

Ctenar

 Obrázky z této navýsost důležité a slavnostní chvíle si můžete prohlédnout zde.