Slavnostní vyřazování deváťáků: Oslava konce jedné etapy a začátku nové

Marcela Vlkannova | Aktuality
 
V pondělí 24. 6. 2024 se konalo slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku Základní školy Benešov, Dukelská 1818. Atmosféra byla nabitá emocemi – radostí z ukončení základní školy, smutkem z loučení se spolužáky a vzrušením z očekávání, co přinese budoucnost. Kromě deváťáků se v tento slavnostní den dostavili i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci, přátelé a vyučující. Po úvodním projevu ředitelky školy a připraveném programu si žáci převzali své absolventské medaile a krátce se se všemi rozloučili i oni. Nechyběly slzy dojetí a hrdé úsměvy na tvářích dětí i jejich blízkých.
 
Všem deváťákům přejeme hodně štěstí a úspěchů na jejich další cestě životem. Zároveň děkujeme i pedagogům za jejich obětavou práci a za to, že dokázali své žáky dovést až k tomuto důležitému milníku v jejich životě.
 
Tato slavnostní událost také symbolicky uzavírá jednu kapitolu v jejich životě a otevírá dveře do budoucnosti. Přejeme jim, aby se jim v ní dařilo a aby si splnili všechny své sny a plány.