Chráním sebe i přírodu – 3. ročník

Mgr. Jana Šeborová | Aktuality

V pátek 21.6. 2024 proběhl projektový den Chráním sebe i přírodu. Hned ráno, po cvičné evakuaci, vyrazili žáci třetích tříd do areálu parku u zámku Konopiště. Třeťáci z C a D jeli napřed ekovláčkem, aby p. učitelky Konopiská a Rohlíková nachystaly pro všechny třeťáky dvě jimi připravené orientační hry na hřišti u Růžové zahrady. Třeťáci z A a B dorazili pěšky.

V první hře soutěžící prokázali svoje znalosti z oblasti matematiky, českého jazyka i přírodovědy a ochrany zdraví. Druhá soutěž byla zaměřena na poznávání listnatých stromů. Děti plnily úkoly samostatně nebo ve dvojicích a i v závěru školního roku s plným nasazením. Odměnou jim bylo, kromě radosti z úspěšného řešení, sladké potěšení. Poté si všichni v prostoru dětského hřiště společně zasportovali.

Na zpáteční cestu se pěšky vydali tentokrát třeťáci z C a D a ekovláčkem se vraceli třeťáci z A a B.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Bohumilovi Ratajovi, který všem třeťákům zařídil jízdu ekovláčkem zdarma. Děti byly nadšené, protože ušetřené penízky si mohou v pondělí „roztočit“ na zmrzlině!

Děkujeme!!

PaedDr. Ivana Pallová