Předškoláci na návštěvě v redakci Labyrintu

Marcela Vlkannova | Aktuality

V pátek 14. 6.  se do redakce školního časopisu vypravila skupinka našich předškoláků. 

Nejprve se děti seznámily s prostory redakce a tím, jak časopis vzniká. Dále se dozvěděly, co je to redakční rada, jak se vybírají témata článků a jak probíhá jejich psaní. Také se podívaly na ukázku webových stránek Labyrintu a s úžasem sledovaly, jak se z obyčejných slov a obrázků stává hotový časopis.

Na závěr si mohly samy vyzkoušet, jak se tvoří titulní strana, která je pro úspěch u čtenářů jedním z klíčových faktorů.

Návštěva předškoláků v redakci byla pro všechny zúčastněné velkým zážitkem. Těší nás, že se třeba za pár let stanou z některých naši členové.

Redakce Labyrintu