Hodiny angličtiny s rodilou mluvčí

Marcela Vlkannova | Aktuality

Poslední měsíc školy našim žákům 2. stupně zpestřila přítomnost sympatické a přátelské Američanky Beccy z Iowy, která se zapojila do výuky angličtiny. V prvních hodinách se žáci prostřednictvím zajímavé a interaktivní prezentace Beccy seznámili s její rodinou, rodným městem i školou, kde vyučuje. V následujících hodinách jsme pak nechali mluvit převážně žáky, kteří s Beccou komunikovali na různá témata. Žáci 7. B jí například povídali o České republice: představili jí slavné české osobnosti a vynálezy, českou kuchyni a to, na co jsme jako Češi pyšní. Žáci si tak ověřili, že jsou schopni bez problémů komunikovat s rodilou mluvčí. Becca, která prošla třídami celého 2. stupně, chválila a vysoce hodnotila úroveň angličtiny našich žáků. Thank you, Becca!

Mgr. K. Podhorská