Dětská kreativita v plném proudu: Motta pro město vymýšleli naši žáci

Marcela Vlkannova | Aktuality

Co pro mě znamená město Benešov? Jak na něj nahlížím? To byly otázky, na které hledaly děti druhého stupně naší školy odpověď, jež měla být vyjádřena mottem. Výsledky jejich práce dopadly nad očekávání. Zalíbily se Městu Benešov natolik, že je umístilo na sdílená kola, která nám už nějakou dobu zpříjemňují městský život. Přejeme vám všem, aby stejně tak jako pro Lukáše Ottla ze 7. B byl Benešov „městem vašich snů a CÍLEM VAŠICH CEST“.

Mgr. L. Bednářová, Mgr. M. Vlkannova