Šestý ročník zdolal Blaník: Cesta za pověstmi a krásnými výhledy

Marcela Vlkannova | Aktuality

Tento týden se žáci 6. ročníku vydali na exkurzi na Blaník, horu opředenou legendami o spících rytířích. Jejím cílem bylo nejen poznat toto malebné místo, ale také si užít den plný zábavy a poučení.

Po ranním odjezdu autobusem jsme se plní energie vydali na cestu. Po příjezdu jsme v Domě přírody Blaníku obdivovali interaktivní model krajiny Blanické brázdy mezi Sázavou a Mladou Vožicí a zhlédli jsme naučné video o hoře Blaník. Dále jsme pokračovali turistickou trasou k našemu cíli – rozhledně na Velkém Blaníku.

Tam si děti mohly vychutnat úchvatný výhled do okolní krajiny. Seznámily se s pověstmi o blanických rytířích, kteří prý spí pod horou a probudí se, až bude vlast v ohrožení.

Exkurze byla pro šesťáky skvělou příležitostí, jak se seznámit s krásou české přírody a dozvědět se něco o historii a pověstech naší země.

Vyučující ČJ 6. ročníku